Hopp til hovedinnhold

S-Anti-HBc

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) core antistoff

Alternative navn: Antistoff mot hepatitt B virus (HBV) kjerneantistoff (c = core), Hepatitt B, S-Anti-HBc (Diasorin)

Tolkning

Tolkningen baseres vanligvis på resultatet av flere hepatitt B-analyser:

HBsAg

HBeAg

Anti-HBc

Anti-HBe

Anti-HBs

Tolkning

Neg

Neg

Ikke tidligere HBV-infisert.

Neg

Neg

Neg

Ikke tidligere HBV-infisert. Ikke beskyttet mot HBV-infeksjon.

Neg

Neg

Pos

Immun etter vaksinering.

Neg

Pos

Pos

Immun etter gjennomgått infeksjon.

Neg

Neg

Pos

Neg/Pos

Neg

Anti-HBc alene. Se eget avsnitt.

Pos

Neg

Hepatitt B i meget tidlig fase, eller nylig (<5 dager) gjennomført hepatitt B-vaksinasjon.

Pos

Neg

Pos

Neg

Akutt eller kronisk HBV-infeksjon, eller precore mutant. Smitteførende.

Pos

Pos

Pos

Neg

Akutt eller kronisk HBV-infeksjon. Høy grad av smittefare.

Se også Hepatitt B.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 700
  • Forkortet analysenavn: ANTI-HBC
  • NLK-kode: NPU12030