Hopp til hovedinnhold

S-Brekspiprazol

Norsk bruksnavn: P-Brekspiprazol

Preparat: Rxulti

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
50–330nmol/L

Tolkning

Basert på begrenset litteratur kan man ved bruk av 1-4 mg/døgn forvente serumkonsentrasjoner i området 50-350 nmol/L.

Forsiktighetsregler: Halvering av dosen ved langsom metabolisme via CYP2D6, samt i kombinasjon med kraftige CYP2D6- eller CYP3A4-hemmere.
Halveringstid: Ca 90 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: D15
  • Forkortet analysenavn: BREKSPIP
  • NLK-kode: NPU58969