Hopp til hovedinnhold

U-Elektroforese

Norsk bruksnavn: U-Proteinelektroforese

Alternativt navn: urin-elektroforese

Indikasjoner

Påvisning og semikvantitering av Bence Jones protein. Klassifisering av proteinuri.

Tolkning

Resultatene vil bli vurdert og kommentert av laboratorielege. Undersøkelsen er sensitiv for påvisning av Bence Jones protein (monoklonale lette kjeder) selv i sporkonsentrasjoner. Patologiske mønstre for øvrig vil bli forsøkt klassifisert som selektiv eller non-selektiv glomerulær proteinuri, tubulær proteinuri eller blandingsproteinuri. Se det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.

Merknad

Undersøkelse omfatter 4 analysetrinn:
1) Bestemmelse av totalprotein.
2) Oppkonsentrering av urinproteinene.
3) Elektroforese av proteinkonsentratet med kapillærmetode.
4) Immunotyping med antisera mot lette og tunge immunglobulinkjeder, eventuelt andre.
Siste trinn vil bare bli utført dersom funnene ved kapillærelektroforese tilsier det.

Kvalitativ analyse.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 152
  • Forkortet analysenavn: U-IMMELF
  • NLK-kode: NPU03301