Hopp til hovedinnhold

S-Escitalopram

Norsk bruksnavn: P-Escitalopram

Preparat: Cipralex

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
20–120nmol/L

Tolkning

Metabolitt med lav farmakologisk aktivitet (demetylescitalopram) bestemmes også for å gi innblikk i metabolismen til medikamentet og lette tolkningen av besvarelsen. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 30 timer 

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylescitalopram bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 376
  • Forkortet analysenavn: ESCITALO
  • NLK-kode: NPU20190