Hopp til hovedinnhold

S-Fenytoin

Norsk bruksnavn: P-Fenytoin

Preparat: Epinat

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med fenytoin.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
40–80µmol/L
Varsling: Verdier over 100 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 24 t (stor variasjon)

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 098
  • Forkortet analysenavn: S-FENYTO
  • NLK-kode: NPU03085