Hopp til hovedinnhold

S-Flunitrazepam

Preparat: Flunipam, Rohypnol

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<20nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er meget potent og en serumkonsentrasjon på 25 nmol/L gir en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: ca 20 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Flunitrazepam
  • NLK-kode: NPU04795
  • Analysenummer: 403
  • Forkortet analysenavn: FLUNITRA