Hopp til hovedinnhold

Pt-Glukosebelastning

Alternative navn: Peroral glukosebelastning, (o)GTT - (oral) glukosetoleransetest

Indikasjoner

Diagnostikk av diabetes mellitus hvis ikke HbA1c kan benyttes. Mistanke om svangerskapsdiabetes (jordmødres rekvirering kan belastes Helfo).

Referanseområde

Ikke gravide

Venøst plasma/ serum

Enhet

Normal

Fastende verdi

≤6,0

mmol/L

Og 2-timers verdi

<7,8

mmol/L

Høy risiko for å utvikle diabetes type 2

Fastende verdi

6,1 - 6,9

mmol/L

2-timers verdi

7,8 - 11,0

mmol/L

Diabetes (samme markør over diagnostisk grense i minst to prøver)

Fastende verdi

≥7,0

mmol/L

Eller 2-timers verdi

≥11,1

mmol/L

Gravide

Venøst plasma/serum


Enhet

Normal

Fastende verdi

<5,3

mmol/L

Og 2-timers verdi

<9,0

mmol/L

Svangerskapsdiabetes

Fastende verdi

5,3 - 6,9

mmol/L

Eller 2-timersverdi

9,0 - 11,0

mmol/L

Diabetes

Fastende verdi

≥7,0

mmol/L

Eller 2-timers verdi

≥11,1

mmol/L

(i henhold til Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer)

Tolkning

Fastende verdi ≥7,0 mmol/L eller 2-timers verdi ≥11,1 mmol/L er forenlig med diabetes. Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles. Nedsatt glukosetoleranse er definert som 2-timersverdi mellom 7,8 til 11,0 mmol/L og er forbundet med økt risiko for å utvikle diabetes. Impaired fasting glucose/ikke-diabetisk fastende hyperglykemi er fastende glukose fra 6,1 til 6,9 mmol/L og ansees også å bety økt risiko for å få diabetes. Det foreslås at personer med høy risiko for å få diabetes tilbys strukturert, intensiv livsstilsintervensjon og får målt HbA1c hos fastlege en gang i året.

Redusert glukosetoleranse kan ellers forekomme ved akromegali, tyreotoksikose, Cushing syndrom, feokromocytom, hyperaldosteronisme og glukagonom. Ved malabsorpsjon av glukose får man ikke økning av glukose ved 2 timer.

Svangerskap

Svangerskapsdiabetes anses primært ikke som en sykdom, men som en tilstand som oppstår og erkjennes i svangerskapet. Alle kvinner utvikler insulinresistens i siste halvdel av svangerskapet, noe som antas å være en gunstig fysiologisk endring for å sikre fosteret nok næringsstoffer. Overvektige kvinner vil ha økt insulinresistens allerede før svangerskapet, og blir tilsvarende mer insulinresistente i løpet av svangerskapet. Insulinresistens varierer også mellom etnisk grupper. Kvinner som ikke kan øke insulinutskillelsen nok som svar på de økte behov i svangerskapet, vil kunne få en økning i glukosenivået til over de diagnostiske grenser for svangerskapsdiabetes. Denne hyperglykemien normaliseres vanligvis etter fødsel. Svangerskapsdiabetes medfører en økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet for mor og barn og er også assosiert med negative helseutfall for begge på lengre sikt. Behandling for å normalisere glukosenivået reduserer klinisk viktige svangerskaps- og fødselskomplikasjoner.

Hos noen foreligger imidlertid en udiagnostisert pre-gestasjonell diabetes, som først oppdages i svangerskapet. Denne hyperglykemien går ikke over etter fødsel.

Peroral glukosebelastningstest er gullstandardmetoden for å stille diagnosen svangerskapsdiabetes hos kvinner uten symptomer.

Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles ved minst en verdi i angitte områder etter glukosebelastning (uansett tidspunkt i svangerskapet):

  • Fastende glukose: 5,3-6,9 mmol/L
  • 2-timers glukose: 9,0-11,0 mmol/L

Verdier over det angitte betyr diabetes, også i svangerskapet.
(Testen er tidkrevende. For gravide som er kvalme fra før kan det i tillegg være ubehagelig å drikke sukkerløsningen. Av den grunn er det lite aktuelt å kreve to positive glukosebelastningstester, og det anses derfor tilstrekkelig med én positiv peroral glukosebelastningstest for å stille diagnosen svangerskapsdiabetes.)

Gravide med økt risiko for svangerskapsdiabetes bør få tilbud om glukosebelastning i uke 24-28.

Glukosebelastning bør tilbys gravide som oppfyller en eller flere av følgende risikofaktorer:

  • Alder >25 år (for førstegangsfødende)
    >40 år for flergangsfødende uten noen andre risikofaktorer
  • KMI >25 kg/m2
  • Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
  • Alle som har førstegradsslektninger med diabetes

For flergangsfødende i tillegg: Tidligere påvist svangerskapsdiabetes, nedsatt glukosetoleranse eller svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes.

Vurdering

Oppfølging og behandling etter gjeldende retningslinjer.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 042
  • Forkortet analysenavn: B-GLUKOS