Hopp til hovedinnhold

S-HBsAg

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) s-antigen

Alternativt navn: Hepatitt B surface (overflate) Antigen

Tolkning

Tolkningen baseres vanligvis på resultatet av flere hepatitt B-analyser:

HBsAg

HBeAg

Anti-HBc

Anti-HBe

Anti-HBs

Tolkning

Neg

Neg

Ikke tidligere HBV-infisert.

Neg

Neg

Neg

Ikke tidligere HBV-infisert. Ikke beskyttet mot HBV-infeksjon.

Neg

Neg

Pos

Immun etter vaksinering.

Neg

Pos

Pos

Immun etter gjennomgått infeksjon.

Neg

Neg

Pos

Neg/Pos

Neg

Anti-HBc alene. Se eget avsnitt.

Pos

Neg

Hepatitt B i meget tidlig fase, eller nylig (<5 dager) gjennomført hepatitt B-vaksinasjon.

Pos

Neg

Pos

Neg

Akutt eller kronisk HBV-infeksjon, eller precore mutant. Smitteførende.

Pos

Pos

Pos

Neg

Akutt eller kronisk HBV-infeksjon. Høy grad av smittefare.

Se også Hepatitt B.

Merknad

Testen er meget sensitiv. Ved isolert positiv HBsAg (anti-HBc negativ) kan resultatet være falskt positivt. Prøven vil bli analysert på HBsAg nøytralisasjonstest, eventuelt videresendt Folkehelseinstituttet for HBV PCR. Kontrollprøve er også ønskelig.

Melding

HBsAg positivitet skal meldes nominativt til Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Meldeskjema vedlegges besvarelsen.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 701
  • Forkortet analysenavn: HBSAG
  • NLK-kode: NPU02349