Hopp til hovedinnhold

S-Kalsium,fritt(pH7.4)

Norsk bruksnavn: P-Kalsium, fritt (pH 7,4)

Alternative navn: Ionisert kalsium, fritt kalsium

Indikasjoner

Utredning av forstyrrelser i kalkstoffskiftet. Omkring 50 % av kalsium i plasma er den biologiske aktive fraksjonen - fritt kalsium, som er bedre enn total-kalsium ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme. Fritt kalsium gir bedre informasjon enn totalkalsium ved endret albuminkonsentrasjon eller syre-base-forstyrrelser som ved bl.a. nefrotisk syndrom, hemodialyse, akutt pankreatitt, brannskader, leversvikt.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 1 år1,15–1,33mmol/L
Varsling: Verdiene under 0,90 og over 1,60 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Det er økt risiko for utvikling av hjertearytmier ved akutte endringer i fritt kalsium konsentrasjon til < 0,85 mmol/L eller til > 1,65 mmol/L, likevel nevrologiske forstyrrelser kan opptre ved mindre endringer. Langsomt utviklende endringer i fritt kalsium konsentrasjon tolereres bedre enn akutte. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

Rekvirering av fritt kalsium er ikke lengre forbeholdt spesialister og er nå tilgjengelig for alle rekvirenter. Fritt kalsium blir utført dersom PTH er bestilt og prøven tas på en av våre prøvetakingsenheter.

Grunnet begrenset holdbarhet, utføres analysen kun i prøver tatt på våre prøvetakningsenheter. Det er ikke mulig å analysere fritt kalsium på tilsendte prøver tatt på legekontor. Hvis analysen er rekvirert vil albuminkorrigert kalsium analyseres i stedet. 

Mer informasjon

  • Analysenummer: E20
  • Forkortet analysenavn: FRITTKAL
  • NLK-kode: NPU04144