Hopp til hovedinnhold

S-Karbamazepin

Preparat: Tegretol, Trimonil

Indikasjoner

Start og kontroll av karbamazepinbehandling.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
15–45µmol/L

Referanseområdet gjelder ved monoterapi og for behandling av epilepsi.

Varsling: Verdier over 60 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.

Som følge av nasjonal harmonisering av referanseområdet for karbamazepin utgis serumkonsentrasjonen av karbamazepin alene, uten den farmakologisk aktive metabolitten fra mars 2019. Referanseområdet endres ikke, da metabolitten oftest utgjør en svært lav andel av totalkonsentrasjonen. Metabolittnivå ≥ 8 μmol /L kan bidra til økt risiko for bivirkninger.

Halveringstid: 16 - 24 t. (avhengig bl. a. av grad av enzyminduksjon).

Merknad

Farmakologisk aktiv metabolitt (karbamazepin-10,11-epoksid) bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Karbamazepin
  • NLK-kode: NPU01457
  • Analysenummer: D09
  • Forkortet analysenavn: KARBAMET