Hopp til hovedinnhold

S-Klonazepam

Norsk bruksnavn: P-Klonazepam

Preparat: Rivotril

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt, misbruk.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<50nmol/L

Ved bruk mot epilepsi anvendes høyere doser, med referanseområdet 40-120 nmol/L.

Tolkning

Det terapeutiske området er primært etablert ved bruk av klonazepam som antiepileptikum. Ved bruk av klonazepam som del av kombinasjonsbehandling på psykiatrisk indikasjon eller ved smertebehandling vil ofte lavere serumverdier være adekvat. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.

Medikamentet er meget potent og en serumkonsentrasjon på 25 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 20 - 60 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 387
  • Forkortet analysenavn: KLONAZEP
  • NLK-kode: NPU01618