Hopp til hovedinnhold

S-Lamotrigin

Norsk bruksnavn: P-Lamotrigin

Preparat: Lamictal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
10–50µmol/L

Tolkning

Det angitte terapeutiske området er primært etablert ved bruk av lamotrigin som antiepileptikum. Ved bruk av lamotrigin ved bipolar lidelse anbefales vanligvis serumverdier i midtre del av det terapeutiske området. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 29 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 389
  • Forkortet analysenavn: LAMOTRIG
  • NLK-kode: NPU08732