Hopp til hovedinnhold

S-Magnesium

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Magnesium

Alternativt navn: Mg

Indikasjoner

Langvarig diaré. Malabsorpsjon. Alkoholisme. Tetani og kramper med uklar etiologi. Ved elektrolyttforstyrrelser.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
0,71–0,94mmol/L
Varsling: Verdier under 0,50 mmol/L og over 2,00 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved kronisk nyreinsuffisiens, metabolsk acidose, bruk av magnesiumholdige antacida (melk/alkali-syndromet), unntaksvis ved hyperparathyreoidisme.

Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon, kronisk alkoholisme, diuretikabehandling, tubulære nyreskader, hyperaldosteronisme, hypoparathyreoidisme og ved cellegiftbehandling.

Merknad

Ca. 1/3 av magnesium i serum er proteinbundet, vesentlig til albumin. Denne delen vil variere med albuminkonsentrasjonen. Det kan derfor være nyttig å bestemme albumin for vurdering av magnesiumsvaret.

Ved S-Magnesium <0,50 mmol/L vil S-Kalium, S-Kalsium og S-Fosfat tilleggsrekvireres automatisk.

Ved S-Magnesium >2,00 mmol/L vil S-Kalium, S-Kalsium og S-Fosfat tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon