Hopp til hovedinnhold

S-Mononukleosetest

Alternativt navn: Epstein-Barr-virus antistoffer, EBV-VCA IgM, EBV-VCA IgG og EBV-EBNA IgG

Indikasjoner

Mistanke om mononukleose (kyssesyke).

Tolkning

Ved primær infeksjon utvikles først VCA IgM antistoffer og deretter VCA IgG antistoffer. 2 - 6 måneder etter primær Epstein Barr virus-infeksjon utvikles EBNA IgG antistoffer, og samtidig forsvinner VCA IgM antistoffene. VCA IgG og EBNA IgG antistoffer kan vanligvis påvises i resten av pasientens liv. Det forekommer at EBNA IgG antistoffene forsvinner. (VCA er forkortelse for Viral Capsid Antigen og EBNA er forkortelse for Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen.) Se Epstein-Barr virus.

Resultat

Klinisk situasjon

VCA-IgM

VCA-IgG

EBNA-IgG

Negativ

Negativ

Negativ

Ikke tidligere EBV-infeksjon

Positiv

Negativ

Negativ

Aktuell primær EBV-infeksjon eller uspesifikk reaktiv VCA-IgM. Kontrollprøve anbefales.

Positiv

Positiv

Negativ

Aktuell/nylig primær EBV-infeksjon.

Positiv

Positiv

Positiv

"Reaktivering". Ukjent klinisk betydning.

Negativ

Positiv

Negativ

Infeksjonen kan ikke tidfestes. Kontrollprøve anbefales.

Negativ

Positiv

Positiv

Tidligere EBV-infeksjon (>2 måneder siden).

Ved uklart analysemønster vurderes det om monotest (heterofile antistoffer) skal etterrekvireres. Monotest kan bli positiv allerede første sykdomsuke og kan forbli positiv i opptil ett år. Ikke alle med mononukleose utvikler heterofile antistoffer. Monotest er derfor positiv hos 50 % av barn og 70 % av voksne.

Merknad

Kvalitativ analyse.

  • Analysenummer: 091
  • Forkortet analysenavn: S-MONONU