Hopp til hovedinnhold

S-Nitrazepam

Norsk bruksnavn: P-Nitrazepam

Preparat: Apodorm, Mogadon

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<300nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er potent og en serumkonsentrasjon på 350 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 21 - 28 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 404
  • Forkortet analysenavn: NITRAZEP
  • NLK-kode: NPU02915