Hopp til hovedinnhold

S-Olanzapin

Norsk bruksnavn: P-Olanzapin

Preparat: Zyprexa

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
30–200nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor Terapeutisk område.
Halveringstid: ca 33 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 438
  • Forkortet analysenavn: OLANZAPI
  • NLK-kode: NPU09358