Hopp til hovedinnhold

S-Prolaktin

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Prolaktin

Alternativt navn: PRL

Indikasjoner

Sykdommer i hypofyse-hypotalamus-regionen. Menstruasjonsforstyrrelser. Galaktoré. Infertilitet.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<700mU/L

Tolkning

Hormonet prolaktin produseres i hypofyseforlappen og stimulerer hos kvinner brystutvikling og laktasjon. Utskillelsen styres av hypothalamus via dopamin som hemmer sekresjonen. Produksjonen er høyest under natten, og prøvetaking bør skje minst tre timer etter oppvåkning og etter kl. 10.

Lett forhøyede verdier (700-1000 mU/L) kan være fysiologiske (østrogenpåvirkning, stress, graviditet) eller skyldes døgnvariasjon. Hypotyreose og nedsatt nyrefunksjon gir også lett økt prolaktin.

Moderat forhøyede verdier (1000 – 2000 mU/L) kan skyldes medikamenter som påvirker dopamin, som antipsykotika, antiepileptika eller metyldopa, men hypofysetumor (PRLproduserende mikroadenomer eller ikke hormonproduserende hypofyseadenomer med stilk-kompresjon) kan også forekomme.

Under svangerskap øker prolaktinkonsentrasjonen kontinuerlig, og fram mot fødsel, ses verdier på 2000 – 3000 mU/L eller høyere.

Høye verdier (>2000 mU/L) kan ses ved behandling med dopaminantagonister, ved prolaktinproduserende hypofysetumor eller ved ikke hormonproduserende hypofysetumor med stilk-kompresjon.

Enkelte pasienter har en biologisk inaktiv form av prolaktin, makroprolaktin, som har lavere biologisk aktivitet og derfor mindre klinisk betydning. Ved prolaktin over 1000 mU/L undersøkes alle prøver for dette.

Se også Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon