Hopp til hovedinnhold

S-Zolpidem

Norsk bruksnavn: P-Zolpidem

Preparat: Stilnoct

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<100nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er potent og en serumkonsentrasjon på 600 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 2 - 3 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 406
  • Forkortet analysenavn: ZOLPIDEM
  • NLK-kode: NPU09066