Hopp til hovedinnhold

Eosinofili

Innledning

Konsentrasjonen av eosinofile brukes i vurdering av inflammatoriske tilstander inkludert allergi og parasittsykdom. Dessuten i vurdering av benmargens respons på sykdommer i andre organ, f.eks. lunger og mage-tarm. Vanligvis er årsaken åpenbar eller kjent.

Klinisk sammenheng

Gradering

Konsentrasjon (109/L)

0 - 0,3 (0,5)

Normalområde.

> 1,5

Undersøkt to ganger med 1-4 ukes mellomrom. Uten organskade: Hypereosinofili. Må følges opp.

> 1,5

Med organskade: Hypereosinofilt syndrom.

Behov for snarlig utredning.

> 5,0

eller klart økende verdier.

Alvorlig. Umiddelbar utredning.

Hyppighet

Eosinofili er ganske vanlig, og i de fleste tilfellene forbigående. Eosinofili > 1,5*109/L forekommer kun hos ca. 1 av 1000 voksne personer (intern opptelling).

Bruk av analysen

Differensialtelling

 • Utredning av kjent eller mistenkt inflammatorisk tilstand inkludert allergi og autoimmunitet
 • Innvollsmark
 • Feber ukjent årsak -spesielt hvis utenlandsreise
 • Vedvarende lunge og mage-tarmsykdom. Også aktuelt ved andre organsykdommer, f.eks. koronar-, nyre- og nevrologisk sykdom
 • Proliferativ benmargssykdom

Videre utredning

 • Hematologisk status inkl. trombocytter
 • IgE. IgE-subtyper etter klinisk vurdering
 • Crp, IgG, IgA, IgM
 • Kalprotektin-Feces
 • Hiv-test
 • Fecesprøve til parasittundersøkelse
 • Organanalyser etter klinisk bilde
 • ANCA

Bakgrunn

Årsaker

Atopi og allergi

Typisk barn med atopi, men også voksne med lengere varende atopi eller allergi.

Rekonvalesensfasen etter inflammasjon.

I akutt-fase typisk lave eosinofil-verdier. Men i rekonvalesensfasen gjerne svakt til middels økning.

Parasitter

Innvollsmark (spolmark- ascaris); hvis reise, schistosomiasis, hakeorm (ankylostoma, necator) og mange andre.

Lungesykdom

Langvarig astma og kronisk obstruktiv sykdom.

Mage-tarm

I noen tilfeller er eosinofili knyttet til eosinofil infiltrasjon i tarmslimhinnen (f.eks. esofagitt).

Autoimmunitet

Vaskulitter og binyrebarksvikt. Nyresvikt.

Benmargssykdom

Proliferative tilstander. Hematologisk status for øvrig er oftest unormal.

Medikamenter

Antibiotika (inkludert furadantin), antimalariamidler, antiepileptika, nevroleptika, Nsaids og flere andre. I de aller fleste tilfeller svakt til middels økt verdi, nesten alltid forbigående.

Organskade

I de fleste tilfeller er eosinofili forbigående og følger den inflammatoriske, infeksiøse eller allergiske reaksjonen. Eosinofile celler har den egenskapen å kunne infiltrere de fleste typer organ med frigjøring av reaktive substanser. Organskaden kan være dels pga. primær sykdom. Men infiltrasjonen kan i seg selv være vevsødeleggende om den pågår over lang tid.