Eosinofili

Innledning

Konsentrasjonen av eosinofile brukes i vurdering av inflammatoriske tilstander inkludert allergi og parasittsykdom. Dessuten i vurdering av benmargens respons på sykdommer i andre organ, f.eks. lunger og mage-tarm. Vanligvis er årsaken åpenbar eller kjent.

Klinisk sammenheng

Gradering

Konsentrasjon (109/L)  
0 - 0,3 (0,5) Normalområde.
> 1,5   Undersøkt to ganger med 1-4 ukes mellomrom. Uten organskade: Hypereosinofili. Må følges opp.
> 1,5   Med organskade: Hypereosinofilt syndrom.
Behov for snarlig utredning.
> 5,0
eller klart økende verdier.
Alvorlig. Umiddelbar utredning.

Hyppighet

Eosinofili er ganske vanlig, og i de fleste tilfellene forbigående. Eosinofili > 1,5*109/L forekommer kun hos ca. 1 av 1000 voksne personer (intern opptelling).

Bruk av analysen

Differensialtelling

 • Utredning av kjent eller mistenkt inflammatorisk tilstand inkludert allergi og autoimmunitet
 • Innvollsmark
 • Feber ukjent årsak -spesielt hvis utenlandsreise
 • Vedvarende lunge og mage-tarmsykdom. Også aktuelt ved andre organsykdommer, f.eks. koronar-, nyre- og nevrologisk sykdom
 • Proliferativ benmargssykdom

Videre utredning

 • Hematologisk status inkl. trombocytter
 • IgE. IgE-subtyper etter klinisk vurdering
 • Crp, IgG, IgA, IgM
 • Kalprotektin-Feces
 • Hiv-test
 • Fecesprøve til parasittundersøkelse
 • Organanalyser etter klinisk bilde
 • ANCA

Bakgrunn

Årsaker

Atopi og allergi Typisk barn med atopi, men også voksne med lengere varende atopi eller allergi.
Rekonvalesensfasen etter inflammasjon. I akutt-fase typisk lave eosinofil-verdier. Men i rekonvalesensfasen gjerne svakt til middels økning.
Parasitter Innvollsmark (spolmark- ascaris); hvis reise, schistosomiasis, hakeorm (ankylostoma, necator) og mange andre.
Lungesykdom Langvarig astma og kronisk obstruktiv sykdom.
Mage-tarm I noen tilfeller er eosinofili knyttet til eosinofil infiltrasjon i tarmslimhinnen (f.eks. esofagitt).
Autoimmunitet Vaskulitter og binyrebarksvikt. Nyresvikt.
Benmargssykdom Proliferative tilstander. Hematologisk status for øvrig er oftest unormal.
Medikamenter Antibiotika (inkludert furadantin), antimalariamidler, antiepileptika, nevroleptika, Nsaids og flere andre. I de aller fleste tilfeller svakt til middels økt verdi, nesten alltid forbigående.

Organskade

I de fleste tilfeller er eosinofili forbigående og følger den inflammatoriske, infeksiøse eller allergiske reaksjonen. Eosinofile celler har den egenskapen å kunne infiltrere de fleste typer organ med frigjøring av reaktive substanser. Organskaden kan være dels pga. primær sykdom. Men infiltrasjonen kan i seg selv være vevsødeleggende om den pågår over lang tid.