Hopp til hovedinnhold

Behandling av overflatiske soppinfeksjoner

Soppinfeksjoner inndeles vanligvis i overflatiske, subkutane og invasive eller systemiske mykoser. De invasive mykosene er i ca 60-70% av tilfellene forårsaket av Candida albicans og behandlingen omtales ikke her. De subkutane er sjeldne i Norge og omfatter kronisk mukocutan candidiasis, kronisk kromoblastomykose, mycetom, mucormykose og sporotrichose.

De overflatiske omfatter infeksjoner i hud, hår, negler og slimhinner (Tabell 1). Dermatofyttene, som angriper keratinholdig substans i hud, hår og negler er dominerende årsak. Malassezia furfur forårsaker flass og pityriasis versicolor. Candida albicans er viktigste årsak til slimhinneinfeksjoner.

Tabell 1: Overflatiske soppinfeksjoner.

Sykdom

Sykdomsfremkallende sopp

Klinisk bilde

Pityriasis versicolor

Malassezia furfur

Enkeltstående rødlige, skjellende lesjoner. Hypo- eller hyperpigmentering

Tinea capitis (hodesopp)

T. tonsurans, M. audouinii

Hudavskalling og hårtap med kruster og kløe.

Tinea pedis (fotsopp)

T. rubrum, T. mentagrophytes

Kløe, fissurer og hudavskalling mellom tærne

Tinea unguium/onychomykoser/neglsopp

T. rubrum, T. mentagrophytes, Candida spp og enkelte muggsopp

Misfargete, brukne og fortykkede negler

Hudcandidiasis. (intertrigo, bleiedermatitt) Oral candidiasis/Trøske. Genital candidiasis

C. albicans

Rød, sår hud. Hvitt belegg. Hvitlig utflod, kløe, røde slimhinner med hvitt belegg. Dysuri.

Antimykotika kan virke på oppbygningen av celleveggen, på cellemembranen og nukleinsyre- metabolismen. Dermatofyttene og Candida albicans er generelt følsom for de antimykotika som brukes til lokalbehandling og resistensbestemmelse utføres ikke rutinemessig.

Behandlingen av overflatiske mykoser, spesielt dermatofytosene er langvarig og det er derfor viktig å ha etiologisk diagnose og velge riktig strategi i behandlingsopplegget. Midler som kan ha effekt ved systemiske mykoser som fluconazol og itrakonazol, bør i størst mulig grad være forbeholdt bruk ved disse tilstandene.

Tabell 2. Inndeling av soppmidler/antimykotika etter behandlings form.

Medikament

Virkningsmekanisme

Virkning og bruk

Systemiske medikamenter til bruk ved overflatiske infeksjoner

Terbinafin

Hemmer enzymatisk steg i cellemembranens ergosterolsyntese

Fungicid effekt på dermatofytter og muggsopp. Fungistatisk på candida.

Flukonazol

Hemme ergosterolsyntesen som fører til defekter i cellevegg og cellemembran.

Fungicid effekt på candida og dermatofytter

Itrakonazol

Hemme ergosterolsyntesen som fører til defekter i cellevegg og cellemembran.

Fungicid effekt på candida, dermatofytter og muggsopp

Lokale medikamenter til bruk ved overflatiske infeksjoner

Nystatin

Bindes til steroler i soppens cellevegg og endrer membranpermeabil teten.

Fungicid effekt på candida, dermatofytter og muggsopp

Ketokonazol

Hemme ergosterolsyntesen som fører til defekter i cellevegg og cellemembran.

Fungicid effekt på candida og dermatofytter

Ciklopiroks

Interferer med aktiv transport over og cellemembranenes integritet.

Behandling av neglsopp

Andre midler med effekt ved lokal behandling

Benzoic syre

Har antimykotisk effekt når kombinert med keratolytisk middel

Krystallviolett

Lokal antimykotisk efffekt.

Behandling av oral cadidiasis

Diagnostikk av overflatiske soppinfeksjoner vil være basert på klinikk og mikrobiologisk diagnostikk. Bruk av PCR metode til påvisning av dermatofytter har fått svartiden ned til under 1 uke.

For prøvetakning se http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/sopp/ (https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/sopp/)

Behandling av hudinfeksjoner

Ringorm (Tinea corpis)

Lokalbehandling vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller og etter behandlingsslutt tar det en til to uker før huden er normalisert.

Terbinafin krem (Terbinafin/Lamisil krem): Påsmøres en til to ganger daglig i to uker.

Imidazol krem (Canesten, Klotrimazol, Daktar, Pevaryl, Fungoral, Ketokonazol): Påsmøres to til tre ganger daglig i tre til fire uker eller til to uker etter symptomfrihet.

Skrittsopp (tinea inguinale)

Behandling som ved ringorm ovenfor.

Ved mislykket lokalbehandling eller samtidig fotsopp kan systemisk behandling med terbinafin tabletter (Terbinafin/Lamisil tabletter 250 mg: 1 tablett daglig i opptil seks uker) forsøkes.

Viktig i tillegg er råd som å ikke bruke tettsittende tøy, holde huden tørr og bruke eget håndkle i skrittet etter bad/dusj.

Sopp i hodebunnen (Tinea capitis)

Børster og kammer må kastes. Sengetøy, luer og liknende må vaskes. Barn som har startet behandling, kan gå på skolen eller i barnehagen. Det kan være aktuelt å gi sjampobehandling til familemedlemmer uten symptomer.

Tinea capitis krever behandling per os, eventuelt kombinert med lokal behandling.

Voksne: Terbinafin tabletter (Terbinafin/Lamisil tabletter 250 mg), 1 tablett daglig i opptil seks uker

Som tillegg kan selenholdig sjampo (Selkos, Selsun) eller ketokonazolsjampo (Ketokanozol/Fungoral) brukes tidlig i behandlingsforløpet for å minske spredning av infeksjonen ved å redusere mengden av levende sporer.

Barn: Peroral terbinafinbehandling har effekt og er trygt ned til fire års alder, men behandlingen er ikke godkjent.

Behandling av soppinfeksjon i hodebunnen hos barn blir ofte gjennomført i samarbeid med spesialist i hudsykdommer.

Fotsopp (Tinea pedis)

Lokalbehandling med krem:

Imidazol krem (Canesten, Klotrimazol, Daktar, Pevaryl, Fungoral, Ketokonazol): Påsmøres to til tre ganger daglig i tre til fire uker eller til to uker etter symptomfrihet.

Terbinafin krem (Terbinafin/Lamisil krem): Påsmøres to til tre ganger daglig i tre til fire uker eller til to uker etter symptomfrihet.

Ved mislykket lokalbehandling kan terbinafin tabletter (Terbinafin/Lamisil tabletter 250 mg: 1 tablett daglig i opptil seks uker) forsøkes.

Pityriasis versicolor

Forårsakes av Malassezia furfur, som kan også være årsak til follikulitt og medvirkende årsak ved seboroisk dermatitt.

Lokalbehandling med selenholdig sjampo (Selkos, Selsun) er ofte tilstrekkelig. Daglig bruk av sjampoen på angrepne hudområder i minst to uker. Sjampoen skal være på i 5 til 10 minutter før den skylles av.

Alternativt brukes sjampo med ketokonazol (Ketokonazol, Fungoral sjampo).

Ved tilbakefall kan terbinafin krem (Lamisil, Terbinafin) forsøkes (påsmøres en til to ganger daglig i to uker). Ved særlig utbredt pityriasis versicolor kan peroral behandling være et alternativ (spesialistoppgave).

Behandling av hud candidiasis. (angulær cheilitt, intertrigo, bleiedermatitt)

Angulær cheilitt. Imidazol krem (Canesten, Klotrimazol, Daktar, Pevaryl, Fungoral, Ketokonazol). Påsmøres to til tre ganger daglig. Behandlingen bør vare i flere dager etter at rødheten og sprekkene er borte.

Intertrigo. Milde former kan gå tilbake ved å begrense fuktighet, daglig vask av affisert område og bruk av løstsittende tøy.

Imidazol krem (Canesten, Klotrimazol, Daktar, Pevaryl, Fungoral, Ketokonazol). Påsmøres to til tre ganger daglig. Behandlingen bør vare i flere dager etter at rødheten er borte.

Bleieeksem. Hvis bruk av bleie er nødvendig må det skiftes ofte og huden må holdes tørr og fri for avføring. I tillegg benyttes sinksalve.

Når medikamentell behandling er nødvendig kan, svak kortisonsalve anvendes, evt. kombinert med antiseptisk middel som dreper sopp og bakterier.

Væskende og infisert bleieutslett kan behandles med krystallfiolett.

Kompliserte tilfelle behandles med imidazol salve.

Behandling av neglesopp (Tinea unguium, onychomykoser)

Diagnosen ved neglesopp er vanskelig klinisk og overdiagnostisering forekommer ofte siden andre negleforandringer kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Diagnosen bør derfor bekreftes med direkte mikroskopi (kalilutpreparat) eller mikrobiologisk prøve før behandling startes.

Neglesopp er vanligvis, i 85% av tilfellene, forårsaket av Trichophyton rubrum, men kan også være forårsaket av andre dermatofytter, candida eller muggsopp.

Systemisk behandling med tabletter er førstevalg ved neglesopp.

Terbinafin tabletter (Terbinafin/Lamisil tabletter 250 mg): 1 tablett daglig i seks uker ved fingernegl infeksjon, og 12 uker ved infeksjon av tånegler.

Peroral terbinafinbehandling har effekt og er trygt hos barn (ned til fire års alder), men behandlingen er ikke godkjent.

Ved dermatofyttinfeksjoner ses vellykket behandling i ca. 85% av tilfellene, mens ved Candida og muggsoppinfeksjoner er helbredelsesandelen lavere. Flukonazol (Diflucan) og itrakonazol (Sporanox) er mer effektive mot candidainfeksjoner enn terbinafin, men er ikke registrert til behandling av neglesopp.

Det kreves full gjenvekst av neglen før den får normalt utseende.

Amorolfin (Loceryl) i neglelakk penetrer neglen og er effektivt ved distal eller overflatisk infeksjon. Medikamentet er registrert mot neglsopp og appliseres på affisert negl 1-2 ganger i uken. Anbefalt behandlingstid ved affeksjon av fingernegler er 6 måneder og ved tånegler 12 måneder. Negllakk kan være et godt alternativ når enkeltnegler er infisert og infeksjonen affiserer distale 2/3 av neglen

En annen lokalbehandling med neglelakk er ciclopiroks (Onytec (http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-onytec-almirall-580068)). Neglelakken påføres 1 gang daglig på rene og tørre negler, helst på kveldstid. Behandlingstiden er oppgitt til seks måneder på fingernegler og ni til tolv måneder på tånegler.

Lokalbehandling med krem av neglesopp har ingen effekt på grunn av liten penetrasjon av antimykotiske midler i neglen.

Candida periungealt

Flukonazol (Diflucan) og itrakonazol (Sporanox) er mer effektive mot candidainfeksjoner enn terbinafin, men midlene er ikke registrert til behandling av neglesopp.

Behandling av soppinfeksjoner på slimhinner

Soppinfeksjoner i munn og svelg

Omfatter: Akutt pseudomembranøs candidiasis, Candida-assosiert protesestomatitt og kronisk oral candidose.

eSwab med prøvemateriale sendes til dyrkning.

I tillegg til behandling mot Candida spp som er årsak til infeksjonen, må behandlingen rettes mot den bakenforliggende årsak (røyking, dårlig munn- og/eller protesehygiene, dårlig protesetilpasning).

Det finnes både dråper og mikstur som brukes lokalt og tabletter til systemisk bruk.

Mycostatin (nystatin) mikstur: 1 ml x 4 daglig. Holdes i munnen så lenge som mulig før det svelges. Behandling i inntil 2 døgns symptomfrihet eller i 4 til 6 uker.

Ved protesestomatitt bør ikke protesen brukes om natten, men legges i klorheksidinløsning (0,2–0,1%).

Alternativt Fungizone sugetabletter (amfotericin (https://legehandboka.no/handboken/parakliniske-kapitler/legemidler/j-antiinfektiva-til-systemisk-bruk/j02-antimykotika-til-systemisk-bruk/j02a-antimykotika-til-systemisk-bruk2/) B): 1 tabl (10 mg) x 4 i 4-6 uker. Fungizone fås kun på registreringsfritak.

Ved alvorlig Candida infeksjon anbefales (https://www.felleskatalogen.no/medisin/substansregister/flukonazol) Diflucan (flukonazol) kapsler.

Forebyggende behandling med Diflucan (flukonazol) kapsler kan være nyttig ved hos pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar (kjemoterapi, stråleterapi, HIV-smittede)

Candida vulvovaginitt

Mange kvinner (ca 30%) er kolonisert og funn av Candida spp skal ikke behandles unntatt ved symptomer på vulvovaginitt som utflod med kløe, svie og irritasjon.

Pasientnær diagnose fås ved direkte mikroskopi (kalilut- eller saltvanns preparat) av vaginal utflod. eSwab med prøvematriale sendes til dyrkning spesielt ved residiverende infeksjoner.

Likeverdige behandlinger er:

Canestan (clotrimazole): 500mg x 1 om kvelden eller 2 x 100mg hver kveld i 3 dager

Pevaryl 150 mg, vagitorier + Pevaryl 1 %, krem: hver kveld i 3 dager

Kronisk residiverende vulvovaginitt
Hos kvinner som har mer enn 4 dokumenterte episoder årlig anbefales: 

Diflucan (flukonazol): 1 kapsel (150 mg) per os. Ikke hos gravide.

Hvis plagene kommer tilbake anbefales forskjellige behandlingsopplegg:

Diflucan (flukonazol): 1 kapsel (150mg) annenhver uke i flere uker eller 1 kapsel (150 mg) en gang i måneden like før mens.

I tillegg er det viktig med praktiske råd angående intimhygiene som kun en vask om dagen og unngå vann i skjeden. Videre ikke bruke såpe ved vask av underlivet og bruke bind, ikke tamponger

Residiv skyldes i de fleste tilfellene ikke resistente candida isolater, mens resistens kan ses.

Imidazole- eller flukonazol resistente candida infeksjoner

Ved rapportert funn av resistens fra laboratoriet bør det ved behandling velges et antimykotikum som påvist sopp er følsom for. Men ved lokalbehandling med imidazol og flukonazol vagitoirer og/eller krem oppnås høye konsentrasjoner av soppmidlet lokalt og effekt kan ses til tross for rapportert resistens. Det utføres ikke resistensbestemmelse for systemiske midler som amfotericin B eller nystatin.

Ved resistens for antimykotika kan borsyre vagitorer forsøkes:

Borsyre vagitorer: borsyre 3%, 600mg hver kveld i 1 uke.

Balanitt

Skyldes som oftest Candida albicans. Ses ved antibiotika bruk, kvinnelig partner med soppvaginitt eller overdreven hygiene.

Lokal behandling med salve (clotrimazol, miconazol) Daktacort krem (soppmiddel + hydrokortison) to ganger daglig i 5-7 dager.