Hvem kan hjelpe deg?

For å ivareta personsikkerhet i dialog med oss, er det viktig at personsensitiv informasjon ikke sendes per epost.

Legespesialister - Vakttelefon

Medisinsk biokjemi 2290 9550 Rådgivning for rekvirenter
Medisinsk mikrobiologi 2290 9577 Rådgivning for rekvirenter
Patologi 2299 6550 Vakttelefon for rekvirenter

Øyeblikkelig hjelp for sykehus, sykehjem og rekvirenter

Bakteriologi

2290 9644

Bare for øyeblikkelig hjelp vedr. bakteriologiske prøvesvar lørdag 09:00-13:00


Leger 

Medisinsk biokjemi:

     
Johan Bjerner Medisinsk biokjemi 2290 9547 jbjerner@furst.no
Marie Buchmann Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9553 msbuchmann@furst.no
Johannes Østrem Fjøse Lege i spesialisering 2290 9515 jofjose@furst.no
Asle Helgheim Medisinsk biokjemi 2290 9538 asle@furst.no
Thor Hilberg Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9539 tahilberg@furst.no
Tom Rune Karlsen Lege i spesialisering 2290 9688 trkarlsen@furst.no
Eva Camilla Langsjøen Medisinsk biokjemi 2290 9571 eclangsjoen@furst.no
Michael Sovershaev Medisinsk biokjemi 2290 9545

Medisinsk mikrobiologi:

     
Thea Anette Andersen Lege i spesialisering 2290 9513 taandersen@furst.no
Peter Gaustad Medisinsk mikrobiologi 2290 9638 pgaustad@furst.no
Trond Egil Ranheim Medisinsk mikrobiologi 2290 9679 teranheim@furst.no
Trygve Tjade Medisinsk mikrobiologi 2290 9636 ttjade@furst.no

Patologi:

     
Ying Chen Patologi 2290 9684 ychen@furst.no
Anne Kristin Goplen Patologi 2299 6522 akgoplen@furst.no
Terese Kristina Haaland Patologi 2299 6515 tkhaaland@furst.no
Tonje Strømhaug Hajem Patologi 2299 6534
Merete Eklund Johansen Patologi 2299 6519 mejohansen@furst.no
Sarita Joshi Patologi 2290 9683 sjoshi@furst.no
Magnus Trygve Røger Patologi 2299 6516 mtroeger@furst.no
Tor Aaberg Patologi 2299 6517 taaberg@furst.no

Genetisk veileder

Nils Reinton Genetisk veileder 2290 9580 nreinton@furst.no

Kundestøtte

prøvesvar - prøvetaking - forsendelse - etter-rekvirering

Kundestøtte  22 90 96 66 kundestotte@furst.no

Markedsgruppe/IT-support

elektronisk svaroverføring - elektronisk rekvirering - IT-støtte-Fürst Forum

Marked support - felles  22 90 96 69 marked_support@furst.no
Lovise Drage  22 90 96 78 ldrage@furst.no
Linda Dragland  22 90 95 79 ladragland@furst.no 
Caroline Ellefsæter  22 90 95 51 cellefsaeter@furst.no
Pia Rønningen  22 90 95 41 pccroenningen@furst.no
Solveig Røtterud  22 90 95 30 srotterud@furst.no
Eva Sjule  22 90 96 35 esjule@furst.no
Truls Skau (IT)  22 90 96 24 tskau@furst.no
Joakim Sorthe  22 90 95 10 jsorthe@furst.no
Kate Tveit  22 90 96 15 ktveit@furst.no
Pernille B. Tørnvall  22 90 96 04 pbtoernvall@furst.no
Kristian H. Vang  22 90 95 25 khvang@furst.no

Oppdragsanalyser/markedsprosjekter

Janne M. Røe 22 90 95 00 jmroe@furst.no
Jane Mørch-Jensen 22 90 95 00 jmorchjensen@furst.no

Hentetjeneste

Eli Halvorsrud 22 90 95 29 ehalvorsrud@furst.no

Adresse-endringer, nye brukernummer

Endringer 22 90 96 16 endring@furst.no

Kvalitetsarbeid - akkreditering og sertifisering

Ida Mari Haugom 22 90 95 57 imhaugom@furst.no

Kvalitetskontroll for primærhelsetjenesten

Line Merete Grønvold 909 57 524 lmgronvold@furst.no