Hvem kan hjelpe deg?

Legespesialister - Vakttelefon

Medisinsk biokjemi 2290 9550 Rådgivning for rekvirenter
Medisinsk mikrobiologi 2290 9577 Rådgivning for rekvirenter
Patologi 2299 6550 Vakttelefon for rekvirenter


Leger 

Medisinsk biokjemi:

     
Johan Bjerner Medisinsk biokjemi 2290 9547 jbjerner@furst.no
Marie Buchmann Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9553 msbuchmann@furst.no
Asle Helgheim Medisinsk biokjemi 2290 9538 asle@furst.no
Thor Hilberg Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9539 tahilberg@furst.no
Eva Camilla Langsjøen Medisinsk biokjemi 2290 9571 eclangsjoen@furst.no
Michael Sovershaev Medisinsk biokjemi 2290 9545
Kjell Torgeir Stokke Medisinsk biokjemi 2290 9551 ktstokke@furst.no
Torleif Trydal Medisinsk biokjemi 2290 9515 ttrydal@furst.no

Medisinsk mikrobiologi:

     
Peter Gaustad Medisinsk mikrobiologi 2290 9638 pgaustad@furst.no
Hanne Margrethe Gilboe Lege i spesialisering 2290 9678 hmgilboe@furst.no
Trond Egil Ranheim Medisinsk mikrobiologi 2290 9679 teranheim@furst.no
Trygve Tjade Medisinsk mikrobiologi 2290 9636 ttjade@furst.no

Patologi:

     
Ying Chen Patologi   ychen@furst.no
Anne Kristin Goplen Patologi 2299 6522 akgoplen@furst.no
Terese Kristina Haaland Patologi 2299 6515 tkhaaland@furst.no
Tonje Strømhaug Hajem Patologi 2299 6534
Merete Eklund Johansen Patologi 2299 6519 mejohansen@furst.no
Sarita Joshi Patologi 2290 9683 sjoshi@furst.no
Magnus Trygve Røger Patologi 2299 6516 mtroeger@furst.no
Tor Aaberg Patologi 2299 6517 taaberg@furst.no

Genetisk veileder

Nils Reinton Genetisk veileder 2290 9580 nreinton@furst.no

Kundestøtte

prøvesvar - prøvetaking - forsendelse - etter-rekvirering

Kundestøtte  22 90 96 66 kundestotte@furst.no

Markedsgruppe/IT-support

elektronisk svaroverføring - elektronisk rekvirering - IT-støtte-Fürst Forum

Marked support - felles  22 90 96 69 marked_support@furst.no
Linda Dragland  22 90 95 79 ladragland@furst.no 
Martin H. Husand  22 90 95 87 mhhusand@furst.no
Sveinung Rørstad  33 44 85 21 srorstad@furst.no
Solveig Røtterud  22 90 95 30 srotterud@furst.no
Eva Sjule  22 90 96 35 esjule@furst.no
Truls Skau (IT)  22 90 96 24 tskau@furst.no
Joakim Sorthe  22 90 95 10 jsorthe@furst.no
Trond Stavland  22 90 95 52 tstavland@furst.no
Siren Pytte Stenbek  22 90 95 41 spstenbek@furst.no
Kate Tveit  22 90 96 15 ktveit@furst.no
Pernille B. Tørnvall  22 90 96 04 pbtoernvall@furst.no
Kristian H. Vang  22 90 95 25 khvang@furst.no

 

Hentetjeneste

Eli Halvorsrud 22 90 95 29 ehalvorsrud@furst.no

Adresse-endringer, nye brukernummer

Endringer 22 90 96 16 endring@furst.no

Kvalitetsarbeid - akkreditering og sertifisering

Ida Mari Haugom 22 90 95 57 imhaugom@furst.no

Kvalitetskontroll for primærhelsetjenesten

Britt Nordland 419 02 755  bnordland@furst.no