Hvem kan hjelpe deg?

For å ivareta personsikkerhet i dialog med oss, er det viktig at personsensitiv informasjon ikke sendes per epost.

Kundestøtte

prøvesvar - prøvetaking - forsendelse - etter-rekvirering

Kundestøtte  2290 9666  kundestotte@furst.no

Legespesialister - Vakttelefon

Medisinsk biokjemi 2290 9550 Rådgivning for rekvirenter
Medisinsk mikrobiologi 2290 9577 Rådgivning for rekvirenter
Patologi 2299 6550 Vakttelefon for rekvirenter

Øyeblikkelig hjelp for sykehus, sykehjem og rekvirenter

Bakteriologi 2290 9644 Bare for øyeblikkelig hjelp vedr. bakteriologiske prøvesvar
lørdag 09:00-13:00


Leger 

Medisinsk biokjemi:

     
Johan Bjerner Medisinsk biokjemi 2290 9547 jbjerner@furst.no
Johannes Østrem Fjøse Medisinsk biokjemi 2290 9515 jofjose@furst.no
Asle Helgheim Medisinsk biokjemi 2290 9538 asle@furst.no
Thor Hilberg Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9539 tahilberg@furst.no
Tom Rune Karlsen Medisinsk biokjemi 2290 9688 trkarlsen@furst.no
Eva Camilla Langsjøen Medisinsk biokjemi 2290 9571 eclangsjoen@furst.no
Michael Sovershaev Medisinsk biokjemi 2290 9545
Elisabeth Wiik Vigerust Klinisk farmakologi 2290 9553 ewvigerust@furst.no

Medisinsk mikrobiologi:

     
Thea Anette Andersen Lege i spesialisering 2290 9513 taandersen@furst.no
Peter Gaustad Medisinsk mikrobiologi 2290 9638 pgaustad@furst.no
Paula Hillestad Medisinsk mikrobiologi 2290 9678 p.v.hillestad@furst.no
Trond Egil Ranheim Medisinsk mikrobiologi 2290 9679 teranheim@furst.no

Patologi:

     
Benedicte Adams Patologi 2290 9500 badams@furst.no
Ying Chen Patologi 2290 9684 ychen@furst.no
Anne Kristin Goplen Patologi 2299 6522 akgoplen@furst.no
Terese Kristina Haaland Patologi 2299 6515 tkhaaland@furst.no
Tonje Strømhaug Hajem Patologi 2299 6534
Merete Eklund Johansen Patologi 2299 6519 mejohansen@furst.no
Sarita Joshi Patologi 2290 9683 sjoshi@furst.no
Maria Orskaug Patologi 2290 9506
Magnus Trygve Røger Patologi 2299 6516 mtroeger@furst.no

Genetisk veileder

Nils Reinton Genetisk veileder 2290 9580 nreinton@furst.no


Markedsgruppe/IT-support

elektronisk svaroverføring - elektronisk rekvirering - IT-støtte-Fürst Forum

Marked support - felles  2290 9669 marked@furst.no
Linda Dragland  2290 9579 ladragland@furst.no 
Espen Rønningen  2290 9530 eronningen@furst.no
Pia Rønningen  2290 9541 pccroenningen@furst.no
Eva Sjule  2290 9635 esjule@furst.no
Truls Skau (IT)  2290 9624 tskau@furst.no
Joakim Sorthe  2290 9510 jsorthe@furst.no
Caroline Svalland  2290 9551 csvalland@furst.no
Kate Tveit  2290 9615 ktveit@furst.no
Pernille B. Tørnvall  2290 9604 pbtoernvall@furst.no
Kristian H. Vang  2290 9525 khvang@furst.no

Oppdragsanalyser/markedsprosjekter

Janne M. Røe 2290 9500 jmroe@furst.no
Jane Mørch-Jensen 2290 9500 jmorchjensen@furst.no

Hentetjeneste

Eli Halvorsrud  2290 9529 ehalvorsrud@furst.no

Adresse-endringer

Endringer  2290 9616 endring@furst.no

Kvalitetsarbeid - akkreditering og sertifisering

Ida Mari Haugom  2290 9557 imhaugom@furst.no

Kvalitetskontroll for primærhelsetjenesten

Line Merete Grønvold  909 57 524 lmgronvold@furst.no