Hjemmeprøver

I spesielle tilfeller kan våre prøvetakere reise hjem til pasienten for å ta blodprøver. Dette gjelder pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg ut.

Tilbudet er begrenset til kun å gjelde fastlegekontor som benytter Fürst som hovedleverandør for laboratorietjenester, og/eller som sender oss et visst volum av prøver. Av praktiske hensyn gjelder dette kun i Oslo, Bergen samt i Sandefjord-distriktet.

Det må påregnes 2-3 ukers ventetid før besøk.

Send ferdig utfylt rekvisisjon med telefonnummer til pasienten, pårørende eller hjemmesykepleier, i egen konvolutt merket "hjemmeprøver" til:

Fürst Medisinsk Laboratorium
v/Hjemmeprøvekontoret

Søren Bulls vei 25,

1051 Oslo

Damgårdsveien 16,

5058 Bergen

Dronningensgate 3,

3211 Sandefjord

Send rekvisisjonen til det kontoret som skal utføre prøvetakingen.

Vi kan nå tilby elektronisk rekvirering av hjemmeprøver via Forum Fleks. Ta kontakt med markedsavdelingen for installering, tlf. 22 90 96 69. 

Ved gjentatt prøvetaking påføres også varighet (maks 1 år), hyppighet og pasientens telefonnummer.
Pasienten må betale egenandel kr. 61,- for hvert besøk. 

Prøvetaking i pasientens hjem i høytider:

Når besøket faller på røde kalenderdager, i romjulen eller i påskeuken, utgår dette besøket.

Sykehjem

Vi kan også utføre prøvetaking i sykehjem og ulike institusjoner etter forhåndsavtale, primært i Oslo, Akershus, Vestfold og Bergen

Les mer om