Kundestøtte

Vår kundestøtte-gruppe består av erfarne medarbeidere som bistår med råd og veiledning, og kan hjelpe med:

  • Veiledning i prøvetaking
  • Praktisk problemløsning ved feil
  • Ny elektronisk svaroverføring
  • Ny utskrift av svarbrev
  • Tilleggs-rekvirering av prøver

 

Les mer om

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på 
tlf. 22 90 96 66 eller e-post
kundestotte@furst.no

For å ivareta personsikkerhet i dialog med oss, er det viktig at personsensitiv informasjon ikke sendes per epost.