Hopp til hovedinnhold

Forsendelse av histologiprøver

Retningslinjer for innsendelse av histologiske prøver

 

Patologi fremstilling ved snittemaskin

Merking av histologiprøver:

  • Benytt rekvisisjon med strekkodeetiketter, Fürst Histologi, eller rekvirer elektronisk i Fürst Forum
  • Hvis du bruker manuell rekvisisjon/følgeskriv, påse at bokstav for angitt lokalisasjon samsvarer med siste bokstav på etiketten
  • Hvis du rekvirerer elektronisk er etiketten merket med lokalisasjonen du har skrevet inn under rekvirering
  • Prøveglass merkes med riktig strekkodeetikett
  • Husk påføring av antall innsendte glass/rør, samt tidspunkt for fiksering på rekvisisjonen
  • Se veiledning for rekvisisjoner

Fiksering: Det anbefales til all histologi å bruke formalinfiksering.

Vi kan foreslå følgende alternativer for fiksering (formalinløsning)

1) Prefylte formalinglass i str. 20, 60 og 120 ml. fra Chemi-Teknik, www.chemi-teknik.no.

2) Lukket formalin-dispenser system fra NorEngros, www.norengros.no

Enkelte apotek leverer også formalin i tilsvarende bruksløsninger.

Begge disse alternativer ivaretar helsemessig sikkerhet for ansatte på legekontoret, som er viktig i forhold til at formalin er klassifisert som mulig helseskadelig ved eksponering.

Fürst tilbyr vanlige prøveglass til histologi (med gul kork), men disse må legekontoret selv fylle med formalin. Dette alternativet anbefales ikke dersom man ikke har gode avtrekks-/ventilasjons-fasiliteter på legekontoret!

1 liter bruksløsning 10% bufret formalin (= 4% formaldehyd) tillages:

  • 100 ml. konsentrert formalin (kons. formalin = ca. 40 % formaldehyd)
  • 900 ml. vann

Formalinvolumet må være minst 10 ganger biopsiens volum. Til biopsier og små hudbiter er 20 ml vanligvis passende. Vevsbitene skal ikke presses ned i glasset.

Prøveglassene (som bør være av plastmateriale) legges i sendehylse sammen med absorberende materiale og sendes til histologisk undersøkelse med bud eller pr. post.

Medfølgende rekvisisjon legges i separat plastpose i konvolutten. Brett rekvisisjonen minst mulig.

NB: Formalin er helseskadelig. Les mer.

Vennligst kontroller at korken er skrudd godt på prøveglasset.

Rekvisisjon: Det er viktig å identifisere pasienten ved at fødselsnummer (11 siffer) oppgis på rekvisisjonen. Dersom dette ikke er mulig skal fødselsdato, navn og postnummer oppgis. Det skal også fylles ut dato for prøvetaking og identifikasjon av rekvirent på både rekvisisjon og prøveglass.

Ved flere biopsier fra samme pasient legges enten biopsiene i separate nummererte prøveglass, eller hver biopsi merkes med en eller flere suturer. Anatomisk lokalisasjon i henhold til nummerering/suturer må angis på rekvisisjonen.

Har du spørsmål vedrørende innsendelse av histologiske prøver og fiksering, vennligst ta kontakt med laboratoriet ved:

Erik Svendsen, tlf: 916 86 800 eller e-post: esvendsen@furst.no

Har du spørsmål om prøvetaking kan du kontakte en av våre patologer

Kundestøtte kan også kontaktes dersom man har spørsmål om utfylling av rekvisisjon og forsendelse av prøver, tlf.22 90 96 66 eller epost kundestotte@furst.no.