Hopp til hovedinnhold

Vedrørende betaling for patologianalyser

For prøver som sendes fra rekvirenter i primær- og spesialisthelsetjenesten, inkludert tannleger, i helseregionene Sør-Øst og Vest, og pasienten er hjemmehørende i aktuelle regioner, skal det på rekvisisjonen krysses av for betales av Helfo. Pris for analyse blir da i sin helhet betalt av aktuelle regionale helseforetak og Helfo.

For prøver fra sykehus (inneliggende pasienter) skal det på rekvisisjonen krysses av for betales av institusjon, da disse i sin helhet faktureres til sykehuset. Pasientens tilhørighet til helseregion har ingen betydning.

Patologiprøver fra rekvirenter i helseregion Midt-Norge og helseregion Nord som sendes direkte til Fürst (og ikke via regionens HF), samt patologiprøver fra utenlandske statsborgere og personer uten oppgitt personnummer (11-sifret N), må generelt betales av pasienten selv. (Kryss av for betales av pasient). Kontakt markedsavdelingen på tlf. 22 90 96 69 hvis spørsmål om dette.

For cervixcytologi-prøver tilhørende Livmorhalsprogrammet må disse betales av pasienten selv (egenbetaling).