Hopp til hovedinnhold

Historikk

Fürst Medisinsk Laboratorium ble startet i Oslo 4. mai 1950 av ekteparet dr. Valentin Fürst og Astri Fürst.

Historisk bilde av ansatte hos Fürst

I begynnelsen arbeidet Astri Fürst og en sykepleier i laboratoriet, mens Valentin Fürst så over resultatene på ettermiddagen, etter han var ferdig på arbeidet ved Universitetets Fysiologiske Institutt. Laboratoriet hadde 3 små rom og lå i St. Olavsgate i Oslo.

I 1957 sluttet Valentin Fürst som førsteamanuensis ved Fysiologisk Institutt, og personalet økte etter hvert til 7 personer. Laboratoriet flyttet til Kristian Augusts gate 15 i 1962, og laboratoriedriften ekspanderte deretter raskt. I 1965 ble driftsselskapet AS MED-LAB dannet, med formålet "å sette leger i stand til å utføre klinisk kjemiske analyser".

Fürst kjøpte et tilleggsareal i Waldemar Thranes gate i 1974, men fordi det var tungvint å ha to lokaler, flyttet Fürst på begynnelsen av 80-tallet inn i moderne lokaler i Søren Bulls vei 25 på Furuset i utkanten av Oslo.

For fortsatt å være tilgjengelig for pasienter som skulle ta prøver ble enkelte lokaler beholdt andre steder i Oslo. I dag har vi prøvetakingsstasjoner på Furuset, Oslo Sentrum, MajorstuenSandefjord og i Bergen.

Valentin Fürst ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St.Olavs orden i 1983. Han døde i 1988 og Astri Fürst døde i 1993. Deres pionérinnsats og omsorgsfulle måte å drive laboratorievirksomhet på, har bidratt til vår suksess.

Statue av Fürsts grunnlegger Valentin Fürst