Klagebehandling hos Fürst

Fürst Medisinsk Laboratorium er et akkreditert laboratorium og har gjennom dette et dokumentert kvalitetssystem.

Akkreditering omfatter blant annet definerte krav til den analytiske virksomheten, men innebærer også at det skal finnes systemer som ivaretar den øvrige delen av driften.

Laboratoriet legger stor vekt på å ha et godt system for klagebehandling. Mer eller mindre åpenbare feil, eller en eller annen form for misnøye bes rapportert tilbake til laboratoriet. Enhver ansatt skal kunne ta i mot en klage, så ta kontakt der det føles naturlig - sentralbord, faggruppe, kundestøtte, leger osv. Terskelen for å klage bør være lav, da det er viktig for laboratoriet med tilbakemelding, slik at rutinene eventuelt kan forbedres.