Hopp til hovedinnhold

Visning av cytologi- og histologisvar i Fürst Pasient

19.01.2024

Fürst vil i nærmeste fremtid starte med å vise frem diagnosen til prøvesvar for histologi og cytologi i Fürst Pasient. Makro- og mikro-beskrivelser vil ikke vises i pasientportalen.

Alle nye patologisvar (histologi og cytologi) fra Fürst vil ha en fastsatt forsinkelse på 14 dager fra ferdigstillelse før prøvesvaret tilgjengeliggjøres. Dette for å sikre at legen har mulighet til dialog med pasienten først.
Rekvirent har som alltid mulighet for å sperre for innsyn i prøvesvaret utover denne perioden. Dette gjøres når prøven rekvireres i Forum. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan dette gjøres, ta kontakt med marked på tlf. 22909669.

Dersom man har en gammel versjon av Forum der denne valgmuligheten ikke finnes, ta kontakt med markedsavdelingen for å få en oppdatert versjon.

Hvis man bruker manuelle skjema, eller kommer på i etterkant at svaret ønskes sperret, så må man kontakte Fürst via dialog eller ringe kundestøtte tlf. 22909500 og opplyse om hvilken prøve som ønskes sperret og for hvor lang periode.

Vi gjør oppmerksom på at alle prøvesvar etter hvert også vil bli gjort tilgjengelige for pasienter på Helsenorge via Pasientens prøvesvar (tidligere NILAR).

Les mer: https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar