Hopp til hovedinnhold

S-Anti-Rubella IgG

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Rubellavirus IgG

Alternative navn: Rubella, Røde hunder

Indikasjoner

Sykdom: Rubella er en mild infeksjonssykdom med feber og utslett. Rubella under svangerskapet kan gi alvorlig sykdom hos fosteret. Etter innføring av rubellavaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet er rubella eliminert i Norge. Men sykdommen kan dukke opp hos uvaksinerte etter opphold i utlandet og hos innvandrere.

Rutinemessig testing: Vaksinasjonsdekningen er høy, og det er ikke sett utbrudd eller smitte til gravide på mange år. På denne bakgrunn anbefales det ikke rutinemessig testing av gravide som har dokumentasjon på to doser rubellavaksine. Ikke vaksinerte gravide og gravide med ukjent vaksinasjonsstatus anbefales testet.

Tolkning

Positiv rubella IgG er forenlig med gjennomgått rubella eller gjennomført vaksinasjon. Negativ rubella IgG er forenlig med manglende beskyttelse mot rubella og vaksinasjon anbefales til fertile kvinner. Gravide vaksineres ikke under graviditet, men kort tid etter.

Oppfølging etter rutinemessig antistofftesting:

Vaksinasjonsstatus

Antistoffmåling

Behov for vaksine

Fått to doser rubellavaksine

Nei

Nei

Ukjent vaksinasjonsstatus

Ja

Når antistoff negativ, 2 doser MMR

Ikke vaksinert

Ja

Når antistoff negativ, 2 doser MMR

Ved klinisk mistanke om rubella blir prøven videresendt til spesiallaboratorium

Se Spesielle risikosykdommer under graviditet.

Melding

Klinisk Rubellasykdom (positiv Rubella IgM, utføres ikke hos Fürst) er meldepliktig til MSIS.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 359
  • Forkortet analysenavn: RUBE-IGG
  • NLK-kode: NPU12412