Hopp til hovedinnhold

S-Glukose

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Ikke-fastende blodsukker, glucose

Indikasjoner

Mistanke om hypo- eller hyperglykemi. Kan benyttes til en grov vurdering ved mistanke om diabetes mellitus, hvis pasienten har vanskelig for å møte fastende. Tilfeldig glukose ≥ 11,1 mmol/L med typiske symptomer er diagnostisk for diabetes mellitus.

Referanseområde

 

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

Alltid *-merket

mmol/L

Varsling: Verdier over 23,0 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Som for fS-Glukose, men mer usikkert på grunn av manglende standardisering av prøvetakingsbetingelser.

  • Norsk bruksnavn: P-Glukose
  • NLK-kode: NPU02192
  • Analysenummer: 341
  • Forkortet analysenavn: S-GLUKOS