Hopp til hovedinnhold

Tretthet og slapphet

Bakgrunn

Slapphet, tretthet, manglende energi og lignende symptomer er vanlige i allmennpraksis.
Dette kan skyldes en lang rekke årsaker som kan grupperes i:

  • somatisk sykdom
  • psykiske lidelser og sosiale forhold
  • medikamenter, alkohol og rusmidler
  • kronisk tretthetssyndrom (varighet > 6 måneder)

Av og til er tretthet og slapphet de dominerende symptomer uten andre ledetråder til sykdom. Hvordan pasienten utredes vil avhenge av kjønn, alder, anamnese og klinikk. Videre må man tenke på hva som er hyppig og hva det haster å diagnostisere. Følgende er kun ment som en huskeliste og ikke som en standardisert måte å utrede slike pasienter.

Analyser

Ved første konsultasjon kan følgende prøver være aktuelle:
- Hb, evt MCV/MCH. Se utredning av Anemier
- Leukocytter med diff.
- CRP
- SR (temporalisarteritt, polymyalgi)
- HbA1C
- Kjemisk urinprøve evt mikro
- F-Hemoglobin
- Jern/TIBC, ferritin
- FT4/ TSH
- Leverenzymer: ASAT/ ALAT, alk. fosfatase, gamma GT
- Kalsium (malignitet og hyperparatyreoidisme)
Evt også :
- Elektroforese av serum hos eldre. Se Proteinundersøkelser
- Kreatinin/ GFR. Se Nyrefunksjon
- NT-proBNP (ved mistanke om hjertesvikt)

Andre analyser

Infeksjoner og post-infeksiøst tretthetssyndrom
Infeksjoner og post-infeksiøst tretthetssyndrom er vanlige årsaker til slapphet.
- Mononukleose evt. CMV
- Borreliose
- Hepatitter. Se Leverdiagnostikk
- Bakteriell endokarditt etc.

Vitaminmangel
Mangel på folat er ikke uvanlig og er gjerne ledsaget av forhøyet homocystein. Vitamin B12-mangel kan være ledsaget av forhøyet homocystein og/eller MMA. Se B-Vitaminer, MMA og Homocystein
- Folat, evt. Homocystein.
- Vitamin B12, evt. MMA.
- Vitamin D. Anbefalt område 75 - 150 nmol/L

Cøliaki
Cøliaki er underdiagnostisert og kan debutere i voksen alder med mangelsykdommer, slapphet eller osteoporose.
- Cøliaki-diagnostikk. Se Cøliaki

Reumatiske og autoimmune sykdommer
Reumatiske og autoimmune sykdommer kan være ledsaget av uspesifikke symptomer.
- Reumatoid faktor, Anti-CCP
- ANA-screen.
- ANCA

Høyt alkoholforbruk
Høyt forbruk av alkohol kan påvises anamnestisk evt med
- B-PEthCDT, U-EtG

Rusmiddelbruk
All bruk av rusmidler og benzodiazepiner kan gi uttalt slapphet og kan påvises i urinprøve. Ved mistanke om bruk av andre rusmidler enn alkohol kan følgende analyser være aktuelle:
- Amfetaminer/Ecstasy, benzodiazepiner, cannabinoider, kokain og opiater. Se Rusmiddelanalyser

Andre aktuelle prøver
Malignitet - PSA hos menn over 45 år
Addisons sykdom er sjelden og utredes ved måling av Kortisol morgen og kveld. Se Hormoner, Binyrebark.
- Tungmetaller. Bly-, Kadmium- og Kvikksølvforgiftninger.