Hopp til hovedinnhold

S-HBsAg nøytralisasjon

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) s-antigen konfirmasjon

Alternativt navn: Hepatitt B virus (HBV) s antigen nøytralisasjonstest

Indikasjoner

Bekreftelsesanalyse ved positiv HBsAg-test.

Tolkning

Melding

HBsAg positivitet skal meldes nominativt til Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Meldeskjema vedlegges besvarelsen.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 724
  • Forkortet analysenavn: S-NØYTRA
  • NLK-kode: NPU17650