Hopp til hovedinnhold

S-IgM

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Immunglobulin M

Alternativt navn: Immunglobulin M

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Mann3–17 år0,4–2,0g/L
Kvinne6–17 år0,5–2,3g/L
Kvinne18–49 år0,6–2,3g/L
Mann≥ 18 år0,4–2,1g/L
Kvinne≥ 50 år0,4–2,1g/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

For årsaker til høy IgM sammen med høy IgG og IgA, se Immunglobuliner. Selektiv høy IgM, hvor IgG og IgA er lave eller normale kan enten være monoklonal (se proteinundersøkelser) eller polyklonal. Serumproteinelektroforese bør overveies ved selektiv høy IgM og kan skille mellom mono- og polyklonalt IgM. Lett forhøyet polyklonalt IgM trenger ikke å ha klinisk betydning, men autoimmune sykdommer som reumatoid artritt kan foreligge.

For årsaker til lav IgM sammen med lav IgG og IgA, se Immunglobuliner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon