Hopp til hovedinnhold

S-Immunglobuliner

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternative navn: ''Imm. kvant.'', kvantitering av immunglobulinene IgG, IgA og IgM

Indikasjoner

Immunsvikt. Økt infeksjonstendens, særlig hos barn. Utredning av immunrespons. Autoimmune tilstander, lever- og nyresykdommer.

Referanseområde

Alder

IgG (g/L)

IgA (g/L)

IgM (g/L)

0 - 7 d

7,0 - 15,0

0

0

8 - 30 d

4,2 - 9,0

0

0,1 - 0,7

1 - 2 mnd

2,8 - 7,0

0,0 - 0,3

0,1 - 1,0

3 - 4 mnd

2,3 - 5,0

0,1 - 0,5

0,2 - 1,3

5 - 6 mnd

2,3 - 6,0

0,1 - 0,5

0,2 - 1,4

7 - 11 mnd

2,8 - 8,0

0,1 - 0,7

0,2 - 1,9

1 - 2 år

4,7 - 11,0

0,1 - 1,0

0,3 - 2,1

3 - 5 år

5,6 - 13,0

0,3 - 1,8

0,3 - 2,4

6 - 9 år

7,0 - 15,0

0,4 - 2,5

0,4 - 2,6

10 - 13 år

7,0 - 15,0

0,6 - 3,3

0,4 - 2,6

menn 14 - 50 år

6,1 - 14,9

0,7 - 3,7

0,4 - 2,1

menn ≥ 50 år

6,1 - 14,9

0,7 - 4,3

0,4 - 2,1

kvinner < 50 år

6,9 - 15,7

0,7 - 3,7

0,6 - 2,3

kvinner ≥ 50 år

6,1 - 14,9

0,7 - 4,3

0,4 - 2,1

Tolkning

Høye verdier ved infeksjoner, kollagenoser, leversykdommer.

Lave verdier ved immunsvikt (medfødt eller ervervet), lymfomsykdommer, kronisk lymfatisk leukemi. Ved myelomatose og makroglobulinemi er det gjerne nedsatt konsentrasjon av de immunglobuliner som ikke inngår i den monoklonale komponenten. Se det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.

Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 065
  • Forkortet analysenavn: S-KVANT.