Hopp til hovedinnhold

Kompliserende faktorer ved prøven

Under er det punkter over faktorer og feil som kan medføre forsinket, manglende eller gale svar. Oversikten er ikke komplett. Den er basert på erfaring på hva som er mest vanlig og mest alvorlig.

Forhold ved prøvetaking og forsendelse som kan medføre forsinket eller manglende svar:

 • Prøverør som ankommer uten rekvisisjon, eller rekvisisjonen er mangelfullt fylt ut. Rekvirenten kontaktes dersom det er mulig finne ut hvem rekvirenten er.
 • Rekvisisjon ankommer uten prøve. Det avventes en dag før rekvirenten kontaktes.
 • Prøvemateriale er umerket. Prøven blir ikke analysert.
 • Prøvemateriale er mangelfullt merket. Om det er mulig å identifisere prøven på en 100% sikker måte, blir prøven analysert.
 • Feil prøvemateriale. Våre WEB sider gir oppdatert veiledning for riktig prøvemateriale. Elektronisk rekvirering angir en tappeanvisning /angitt prøvemateriale som er til god hjelp for dem som benytter seg av dette.

Spesielt for blodprøver:

 • Interferenser i blodprøver. Hemolyse og lipemisk serum er vanligst. Hemolyse er definert som ødeleggelse av de røde blodlegemene, men også de andre blodlegemene ødelegges. Hemolyse farger serum/plasma rødt med ulik styrke avhengig av hvor stor hemolysen er. Særlig utsatte analyser er Kalium, LD, ASAT, Fosfat, CK, Magnesium og Folat, men også ALAT, Bilirubin, Glukose, Gamma GT, MMA og Mikro-CRP. Det er mange grunner til hemolyse:
  * Vanskelig prøvetaking.
  * Tynne kanyler i kombinasjon med prøverør som fyller mer enn 7mL.
  * Dårlig fylling av rør.
  * Sterk varme eller kuldepåvirkning. Serumrør med eller uten gel skal stå i romtemperatur før sentrifugering.
  * Sentrifugering av en prøve før den er ferdig koagulert.
 • Lipemiske prøver eller «blakket prøve». Fastende prøve vil ofte kunne løse problemet.
 • EDTA-blod er ikke blandet godt nok etter tapping. Dette kan gi koagler i blodet og prøven kan ikke analyseres.
 • Kuldeagglutininer. Prøven må varmes og analyseres ved 37°C. Dette kan være et forbigående fenomen ved f.eks. infeksjoner, eller det kan være vedvarende. Av og til kan ikke svar utgis. Les mer.
 • Trombocyttaggregater. Et fenomen som oppstår av og til i prøverøret for enkelte pasienter. Svar kan ikke utgis.

Forhold ved prøvetaking og forsendelse som ikke er synlig for laboratoriet og kan medføre gale svar:

 • Prøveforbytting. Dersom prøvene merkes med strekkoder fra en rekvisisjon som gjelder en annen pasient, vil dette ikke være synlig for laboratoriet. Vær derfor alltid nøye med å gjøre deg ferdig med en prøvetaking/merking av gangen.

Spesielt for blodprøver:

 • For lang henstand på blodlegemer før prøven blir sentrifugert gir gale svar på enkelte prøver. Prøver som tas sammenlignes med et referanseområde. Dette referanseområdet er framkommet etter standardiserte betingelser, bl.a. at en prøve skal sentrifugeres innen to timer. Mest utsatt er kalium som blir for høy og Glukose som blir for lav. Magnesium, LD, Folat og ASAT påvirkes også.
 • Lang stase (mer enn 1 minutt) vil øke antallet erytrocytter og hemoglobinkonsentrasjonen.
 • Lang stase (mer enn 3 minutter) gir økning av proteiner og proteinbundne komponenter.
 • Sterk lyseksponering av prøven, vil påvirke Bilirubin, Folat og CK.
 • Settes usentrifugerte serum rør i kjøleskap, er det fare for hemolyse og lekkasje av komponenter fra blodcellene. Fare for gale svar på enkelte analyser .