Hopp til hovedinnhold

Kuldeagglutininer

Skrevet av: Sigbjørn Berentsen, MD, PhD, spesialist i indremedisin, seniorforsker, Haugesund sjukehus.

Kuldeagglutininer er autoantistoffer som agglutinerer erytrocytter ved temperaturer < 37oC, oftest med sterkest reaksjon rundt 3-4oC. Kuldeagglutininer kan forekomme i følgende situasjoner:

1. Ved kuldeagglutininsykdom (cold agglutinin disease, CAD). CAD er en sjelden type autoimmun hemolytisk anemi som skyldes en lymfoproliferativ beinmargssykdom. Pasientene har tegn til hemolyse, som regel anemi, positiv direkte antiglobulintest, og i mange tilfeller akrocyanose eller Raynaud-liknende symptomer.

2. Ved sekundært kuldeagglutininsyndrom (cold agglutinin syndrome, CAS). Tilstanden likner CAD, er sjelden, og kan skyldes spesifikke infeksjoner (Mycoplasma-pneumoni, Epstein Barr-virusinfeksjon, Covid-19 og andre) eller maligne sykdommer (særlig B-cellelymfomer).

3. Ved Mycoplasma-pneumoni forekommer kuldeagglutininer regelmessig, også i fravær av hemolytiske komplikasjoner. Test på kuldeagglutinin har tidligere vært brukt i diagnostikk av Mycoplasma-infeksjon, men har lav spesifisitet og brukes derfor ikke i dag.

4. Hos noen personer (litteraturen varierer med hensyn til andel) kan kuldeagglutininer påvises i fravær av klinisk sykdom. Disse personene er sannsynligvis friske.

Ved forekomst av kuldeagglutininer hos pasienter med anemi, hemolyse, perifere sirkulasjonssymptomer eller infeksjon bør tilstanden utredes i sykehus eller av spesialist. Tilfeldig påvist kuldeagglutinin hos klinisk friske personer er ikke indikasjon for videre utredning.