Hopp til hovedinnhold

Automatisk etterrekvirering av analyser

Analyse

Kriterier for etterekvirering

Analyse(r) som etterrekvireres

Kjemi og immunologi

S-Amylase

>140 U/L

S-Amylase pankreas og S-Lipase

S-Amylase pankreas

>90 U/L

S-Lipase

S-Kalium

<3,1 mmol/L

S-Magnesium

S-Albuminkorrigert kalsium

<1,90 mmol/L

S-Magnesium

S-Kalsium

<2,15 mmol/L

S-Albumin og S-Albuminkorrigert kalsium

S-MikroCRP

>10 mg/L

S-CRP

S-Prolaktin

Verdier > 1000 mU/L

Det utføres PEG-felling av prolaktin, og analysene S-Prolaktin korrigert og Diff. Prolaktin/Prolaktin korrigert etterrekvireres. Sammen med tallsvarene kommer det en automatisk skriftlig vurdering av PEG-fellingen

S-Testosteron (kvinner)

≥ 3nmol/L

S-SHBG

S-Testosteron (menn)

≤12 nmol/L

S-SHBG

S-Vitamin B12

<150 pmol/L

S-MMA

Hematologi

Blodutstryk taking

Rekvirert

B-Leukocytter med differensialtelling

B-Erytrocytter

Dersom pasientens erytrocytt-parametre kan gi mistanke om talassemi, vil hemoglobin, erytrocytter og MCH bli etterrekvirert.

B-Hemoglobin, B-Erytrocytter og MCH

B-Hemoglobin

>1 g/dL under nedre referansegrense

MCH

B-Hemoglobin

>1 g/dL under nedre referansegrense (tilfeldig funn hos pasient der B-Hemoglobin ikke er rekvirert)

B-Hemoglobin og MCH

B-Hemoglobin

B-Hemoglobin > 1 g/dL under nedre referansegrense og MCH ≥2 pg over øvre referansegrense (tilfeldig funn hos pasient der B-Hemoglobin og/eller MCH ikke er rekvirert)

B-Hemoglobin og MCH

Hemoglobinopati/hemoglobin-typing

Rekvirert

B-Hemoglobin, B-Erytrocytter, MCV, MCH, S-Ferritin og S-CRP.

B-Leukocytter

<1,5 eller >20,0 x109/L (tilfeldig funn hos pasient der B-Leukocytter ikke er rekvirert)

B-Leukocytter etterrekvireres dersom funnet er ukjent

B-Nøytrofile

<1,0 x109/L (tilfeldig funn hos pasient der B-Nøytrofile ikke er rekvirert)

B-Nøytrofile etterrekvireres dersom funnet er ukjent

MCV

Rekvirert

MCH blir alltid etterrekvirert ved rekvirering av MCV

B-Retikulocytter

>0,20 x1012/L (tilfeldig funn hos pasient der B-Retikulocytter ikke er rekvirert)

B-Retikulocytter etterrekvireres dersom funnet er ukjent

B-Trombocytter

<100 eller >700 x109/L (tilfeldig funn hos pasient der B-Trombocytter ikke er rekvirert)

B-Trombocytter etterrekvireres dersom funnet er ukjent

Allergi

Inhalasjonspanel 1

Positiv

Spesifikke IgE-antistoff mot bjørk, timotei, burot, Cladosporium herbarum og Alternaria tenuis

Inhalasjonspanel 2

Positiv

Spesifikke IgE-antistoff mot Dermatophagoides pteronyssinus, katt, hund, hest og kanin

Matvarepanel

Positiv

Spesifikke IgE-antistoff mot hønseeggehvite, kumelk, fisk (torsk), hvete, peanøtt og soyabønne

Nøttepanel 1

Positiv

Spesifikke IgE-antistoff mot peanøtt, hasselnøtt, paranøtt, mandel og kokosnøtt

Nøttepanel 2

Positiv

Spesifikke IgE-antistoff mot pekannøtt, cashewnøtt, pistasjenøtt og valnøtt