Hopp til hovedinnhold

Forskjell på to analysesvar hos samme pasient

De intra-individuelle forskjeller er som regel små i forhold til de inter-individuelle. En tidligere måling hos samme pasient kan ofte være mer opplysende enn et referanseområde.

Det er lagt inn en kalkulator for beregning av signifikant forskjell på to analysesvar for alle analyser med tallsvar hvor dette er aktuelt. Se den enkelte analyse under alfabetisk analyseliste.

Foreligger 2 analysesvar, S1 og S2, på samme pasient på forskjellige tidspunkter, vil det være forholdsvis sjeldent at svarene er identiske, selv om prøvene er tatt under samme betingelser (samme tid på døgnet, samme relasjon til måltider, medikasjon osv). Størrelsen på differansen mellom de 2 svarene vil avgjøre om analyseverdien er stigende, fallende eller må betraktes som uendret. Kunnskaper om analysens presisjon - VKa - og biologiske variasjon - VKb - er nødvendige i denne vurderingen. Laboratoriet har laget en liste over analysevariasjon.

Har vi fått et S-Na svar på 140 mmol/L, kan vi lese at VKa er 1,1% og SD er således 1,54. I praksis vil et nytt analysesvar som ligger innenfor +/- 2 SD eller mellom 137 og 143 mmol/L, med stor sannsynlighet kunne sies å være uendret. Ved verdier som ligger på yttergrensene eller går utover disse, må den biologiske variasjon inn i bildet for å avgjøre om verdien er økende eller fallende. Å beregne om det foreligger en signifikant forskjell mellom de 2 svarene, kan gjøres på følgende måte:

  

Signifikansnivået er da p=0,05. Biologisk variasjon for de forskjellige komponentene er angitt i tabellen ''Analysevariasjon''.

Eksempler:

  • For ASAT er VKa 4,8% og VKb 14,4%. Vil vi undersøke om det er signifikant forskjell på 100 U/L og 80 U/L blir utregningen:
    Hvis  er forskjellen signifikant, men her finner vi at forskjellen (20 U/L) er mindre enn 38,2 U/L slik at den i dette tilfelle ikke er signifikant. Forskjellen på ASAT-svarene må være mer enn 38,2 U/L før det er signifikant, dvs at det er sannsynlig at andre faktorer enn normal analytisk og biologisk variasjon er årsaken til forskjellen.
  • For natrium er VKa 1,1% og VKb 0,6%. Vil vi undersøke om det er signifikant forskjell på 140 mmol/L og 135 mmol/L, blir utregningen:
    Hvis  er forskjellen signifikant. Her finner vi at 5 mmol/L > 4,8 mmol/L, altså signifikant forskjell. Er de to resultatene som skal sammenlignes 140 mmol/L og 136 mmol/L vil forskjellen finnes ikke å være signifikant.

Hvis man ønsker å teste på andre signifikansnivåer enn p=0,05, kan man i stedet for 0,014 sette inn 0,012 for p=0,10, 0,0091 for p=0.20, 0,0074 for p=0,30 eller 0,0059 for p=0,40.