Hopp til hovedinnhold

En advarsel

I tillegg til de variasjoner som er beskrevet ovenfor, har man i praktisk laboratoriearbeid å gjøre med noe som kan kalles grove enkeltfeil eller ''slengere''. Disse kan skyldes feil ved undersøkelsesmaterialet, forurensninger, forbyttinger, apparatfeil eller rett og slett menneskelig svikt ved behandling av prøven, analyseinstrumentet eller ved svaroverføringen. Feilen kan også ha oppstått før eller etter at laboratoriet har behandlet prøven. Se også Klagebehandling hos Fürst.

Vi legger stor vekt på å unngå slike feil, men greier det ikke 100%. Det må derfor advares mot å treffe viktige kliniske beslutninger på grunnlag av ett enkelt patologisk analysesvar, spesielt når det avviker sterkt fra det man venter ut fra pasientens kliniske tilstand. I slike tilfelle er kontrollanalyse oftest et fornuftig valg. Laboratoriet er for øvrig takknemlig for å få rapport om slike situasjoner og kan undertiden løse problemet ved reanalysering av det materialet som allerede er innsendt. Prøvene vil normalt bli oppbevart i kjølerom på laboratoriet i en uke etter mottak. Bruk gjerne Tilbakemeldingsskjema.