Hopp til hovedinnhold

Risiko- og beslutningsgrenser

De individer som utgjør referansepopulasjonene er antatt klinisk friske, ikke gravide og uten medikamentell behandling. Ved utvelgelsen tar man vanligvis ikke hensyn til om personene tilhører en gruppe med økt risiko for fremtidig sykdom. Dette har f eks stor aktualitet når det gjelder vurderingen av et kolesterolsvar i relasjon til referanseområdet. Det er vist i store befolkningsundersøkelser at opp til 2/3 av klinisk friske norske referansepersoner tilhører en gruppe med økt risiko for ateromatøse hjerte/kar-sykdommer. Typiske risikofaktorer er kjønn, alder, røyking, diabetes og blodtrykk. De referanseområder for kolesterol som laboratoriet oppgir er verdier funnet ved undersøkelse av en referansepopulasjon valgt etter kriterier som beskrevet ovenfor. Det er derfor klart at så vel risikogrense som beslutningsgrense for eventuelle kolesterolsenkende tiltak befinner seg innenfor referanseområdet, og at beslutningsgrensen også vil være avhengig av andre risikofaktorer som foreligger hos pasienten.

På den annen side er det for mange analysers vedkommende en ''gråsone'' på den ene side eller på begge sider av referanseområdet hvor resultatet ikke umiddelbart har kliniske konsekvenser. En senere kontroll kan ofte være fornuftig, særlig sett på bakgrunn av at en enkelt laboratorieprøve bare gir et øyeblikksbilde og ikke forteller noe om synkende eller stigende tendens. Kliniske beslutningsgrenser kan i mange tilfelle ligge i betydelig avstand fra referansegrenser for vedkommende analyse.