Hopp til hovedinnhold

Corona prøvesvar i furstpasient.no og skriftlig svarbrev

24.11.2020

Pasienter kan selv sjekke svaret på sin Coronaprøve i pasientportalen furstpasient.no når svaret er ferdig analysert hos Fürst. Man logger da inn via ID-porten, f.eks. med BankID. Det vil også bli sendt en SMS-varsling til pasienten når svar på denne testen foreligger. Prøvesvar for SARS-CoV-2 (PCR) vil også foreligge på helsenorge.no.

Hvis behov for skriftlig svarbrev, kan pasient selv hente ut PDF av svarbrevet fra furstpasient.no, dersom prøven er ferdig behandlet og ikke har status «Under arbeid». Dette gjøres ved å logge seg inn via ID-porten for deretter å velge undersøkelsen du ønsker å skrive ut. Når undersøkelsen er valgt, vil du se et utskriftsikon oppe i høyre hjørne som vist her:

Visning av hvor man finner utskrift av skriftlig svarbrev i frustpasient.no

Trykk på denne for å laste ned en PDF av ditt svarbrev.

Alternativt kan man kontakte Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66 eller e-post kundestotte@furst.no (kl. 07:30-21:00) og be om å få tilsendt svarbrev pr. post, eller gjøre avtale om å hente svarbrevet ut (mot gebyr på kr. 100) ved en av Fürst sine prøvetakingsstasjoner. Ventetid må da påregnes.

Pasient kan også be om skriftlig svarbrev fra legekontoret som har bestilt prøven.

Fürst tilbyr svarbrev på norsk, men for SARS-CoV-2 (PCR) analyser er det også mulig å velge engelsk utskrift av svarbrevet.

Svartider: Prøvesvar for SARS-CoV-2 vil normalt foreligge 1-2 virkedager etter at prøven er mottatt på laboratoriet.