Hopp til hovedinnhold

Endret rapportering av proteinelektroforese i serum

05.06.2019

Fra 5. juni 2019 endres rapporten slik at hvis det er påvist monoklonal komponent, vises typen i analysenavnet. Se eksempel:

Pasient med påvist monoklonal komponent

Analysenavn

05.06.2019

S-M-komponent *

PÅVIST

S-Monokl IgG, kappa *

15,1 g/L

* Disse to radene hører sammen. Nederste analysenavn viser type monoklonal komponent (første gang bestemt med immuntyping).


Pasient uten påvist monoklonal komponent

Analysenavn

06.06.2019

S-M-komponent

IKKE-P (ikke påvist)

 

Hvis det er påvist monoklonal komponent, gis det oftest også en kommentar (vurdering av det biokjemiske bildet). I noen tilfeller kommenteres også andre funn i elektroforesemønsteret. Analysenavnene kan være noe forskjellige om de er knyttet til Norsk laboratoriekodeverk eller direkte til Fürst (kortere).

Har du spørsmål om dette så ta gjerne kontakt med Elektroforeseseksjonen og vakthavende lege (tlf. 2290 9550)