Hopp til hovedinnhold

Etterrekvirering av S-Magnesium ved korrigert S-Kalsium lavere enn 1,90 mmol/L

03.06.2019

Ved albuminkorrigert S-Kalsium ≤1,89 mmol/L blir S-Magnesium automatisk etterrekvirert, for å avdekke hypomagnesemi.

Hypomagnesemi hemmer både sekresjonen av paratyroideahormon (PTH) fra glandula paratyroidea og vevsresponsen for dette hormonet (PTH-resistens). Pasienter med samtidig hypokalsemi og hypomagnesemi responderer derfor dårlig på kalsiumterapi alene, og bør få både magnesium- og kalsiumterapi.