Hopp til hovedinnhold

Helse Vest RHF forlenger avtalen med Fürst

03.01.2018

Helse Vest RHF har tidligere varslet rekvirenter i Helseregion Vest om at avtalen med Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium ikke ville bli videreført etter 01.01.2018.

Denne beslutningen er nå omgjort og vi har mottatt skriftlig bekreftelse fra Helse Vest RHF på ny ytelsesavtale for 2018. Denne er uendret fra tidligere år og omfatter fagområdene: Medisinsk Biokjemi, Mikrobiologi og Patologi.

I tildelingsbrevet ber Helse Vest RHF også om at det innledes et arbeide for å tilgjengeliggjøre analysesvar fra Fürst for helseforetak i Helse Vest. Vi ser svært positivt på dette initiativet og vil gjøre vårt ytterste for at en slik løsning raskt er på plass.