Hopp til hovedinnhold

Informasjon om forskningsprosjekt om primær ovariesvikt og tidlig overgangsalder

24.10.2019

Overgangsalderen inntreffer hos de fleste kvinner i alderen +/- 50 år. Da avtar eggstokkenes produksjonen av kvinnelige kjønnshormoner og menstruasjonen opphører. Når sviktende eggstokkfunksjon inntrer før 40 års alder, kaller vi det tidlig overgangsalder (prematur menopause). Dersom årsaken sitter i eggstokkene får kvinnen diagnosen: primær ovariesvikt (primær ovarialinsuffisiens). Dette kan oppstå allerede fra tenårene, men er vanligere med økende alder, og forekommer hos om lag 1-2% av kvinner i den generelle befolkningen.

I omtrent halvparten av tilfellene er primær ovariesvikt en følgetilstand etter kreftbehandling (cellegift, stråling, underlivsoperasjoner). Andre årsaker kan være genfeil, autoimmunitet eller miljøfaktorer som giftstoffer, røyking og diett. Utredningen har tradisjonelt vært noe tilfeldig og begrenset, slik at årsaken forblir ukjent hos de fleste.

Konsekvensen av primær ovariesvikt og tidlig overgangsalder gjelder særlig for kvinner som ønsker å bli gravide. Men hormonendringene, med blant annet redusert østrogenproduksjon, utgjør også en risiko for tilstander som normalt forekommer hos eldre kvinner, slik som benskjørhet og hjerte- og karsykdom.

Det pågår for tiden et forskningsprosjekt om primær ovariesvikt på Haukeland Universitetssjukehus. Ved å systematisere tilgjengelig utredning av kvinner med nyoppstått primær ovariesvikt, samt å utvide med nye diagnostiske verktøy (genanalyser, nye autoantistoffanalyser og miljøgiftpanel), håper man å avdekke underliggende årsaker hos flere kvinner med spontant oppstått primær ovariesvikt. Yngre kvinner med autoimmun ovariesvikt, vil også kunne få tilbud om å forsøke behandling med immunterapi.

Dersom du er yngre enn 40 år og har symptomer på primær ovariesvikt (først og fremst menstruasjonsforstyrrelser og hetetokter), kan du be legen din om at det blir tatt en blodprøve med tanke på mulig overgangsalder (FSH, LH og østradiol). Dersom disse prøvene viser verdier som tyder på tidlig overgangsalder kan legen din henvise deg til Endokrinologisk poliklinikk, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus (Merk henvisning POI-prosjektet).