Hopp til hovedinnhold

Innføring av FIB-4 hos Fürst

07.02.2023

Vi innfører FIB-4 som er et skåringssystem basert på pasientens alder, antall trombocytter, ASAT og ALAT.

Beregnings gjøres automatisk ved hjelp av følgende formel:

FIB-4 = (alder x S-ASAT)/(B-Trombocytter x √S-ALAT)

FIB-4-skår er proporsjonal med pasientens alder og er i utgangspunktet validert for aldersgruppen 35–65 år.

Indikasjonen er utredning av leversykdom, kartlegging av risiko for utvikling av leverfibrose ved leversykdom, diabetes mellitus type 2, metabolsk syndrom, overvekt eller høyt alkoholinntak. FIB-4 skal ikke brukes på uselekterte antatt friske individer.

Ved verdier over 1,3 har pasienten økt risiko for leverfibrose som krever videre bekreftelse i regi av spesialisthelsetjenesten. Analysen kan rekvireres i Fürst Forum evt. påføres under annet på manuelle rekvisisjoner. Skåringssystemet er anbefalt av Norsk Gastroenterologisk Forening.

Vesterhus M, Jørgensen KK, Frigstad SO et al. Vi trenger en ny strategi for leversykdom. Tidsskrift Norsk Legeforening 2022.