Hopp til hovedinnhold

Ny variant av Chlamydia Trachomatis - hva betyr dette for meg?

14.08.2019

Det er påvist en ny variant av bakterien Chlamydia trachomatis.

Fordi den er ny og litt annerledes vil den ikke påvises med tidligere analysemetode.

Produsenten av klamydiatesten jobber med å lage en ny test som også påviser den nye varianten. Fürst har gjennomgått prøveresultater for prøver tatt etter 01.06.2018. Der prøveresultatet indikerer at ny variant kan foreligge, anbefaler Fürst en kontrollprøve. Fürst har kontaktet legekontorene angående hvilke pasienter dette gjelder. Disse pasientene vil bli innkalt til kontrollprøve. Dersom denne er negativ, foreligger ikke den nye varianten.

Den nye varianten klamydiabakterie gir samme sykdom som tidligere og behandles på samme måte.

Alle prøver mottatt etter 03.07.2019 analyseres med en ny test, som også påviser den nye varianten.