Hopp til hovedinnhold

Spyttprøver fra skoler i Oslo (SARS-CoV-2)

10.03.2021

På oppdrag fra Helsedirektoratet og i samarbeid med FHI har Fürst bistått med å evaluere og teste et utvalg prøvetakingssett for spyttprøvetaking.

Analysering av spytt for å påvise Covid-19 er som metode, like god som tradisjonell testing med hals- og neseprøve.

Tiltenkte rutiner på skolene:
Helsepersonell fra Oslo kommune med erfaring fra tidligere skoletesting er ansvarlig for informasjon ut til elevene. Elevene får med utstyret hjem og avgir spyttprøven før de har spist og pusset tenner påfølgende morgen. Laboratorierøret returneres til skolen, hvor de samles i stativer og transporteres til laboratoriet med Fürsts sjåfører.

Valgt system til spyttprøver er fleksibelt med tanke på å kunne bli brukt av laboratorier med ulike instrumenter. I tillegg er det å betrakte som et relativt lukket system, noe som reduserer faren for smitte via søl på prøveglasset. Røret med spytt vil dessuten bli spritvasket både før innlevering på skolene, og før innlevering til laboratoriet.

Spyttprøverør med beholder


QR-koden og registreringsappen for utstyret muliggjør elektronisk bestilling til Fürst. Når laboratorierøret ankommer laboratoriet leser vi av QR koden på røret, og ved hjelp av informasjonen som eleven har registrert i appen, lages en rekvirering av SARS-CoV-2 i spytt.

På samme måte som vanlig nese/halsprøve, analyseres spyttet med PCR-teknikk ved Fürsts laboratorium. Positive prøver blir analysert på nytt med samme PCR-teknikk for å fastslå om det er en mutant-variant.

Svar rapporteres som for vanlige nese/halsprøver til eleven/pasienten via sms-varsel, til Oslo kommunes smittevernportal og ved positive funn til MSIS (det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer).

OBS! Viktig informasjon til elever som har tatt spyttprøver i regi av skoler i Oslo:
Eleven skal levere inn prøven til sin skole.
Elever som har egen BankID kan sjekke sitt prøvesvar i pasientportalen furstpasient.no, eller på helsenorge.no.
Elever som ikke har BankID kan ringe corona-telefonen i Oslo (tlf. 218 02 182), for å sjekke sitt svar. Smittevernteamet i Oslo vil kontakte de elever som har testet positivt.
Har du spørsmål om testingen, så ta kontakt med din skole.