Patologi

Vi ønsker nye rekvirenter velkommen i helseregionene Sør-Øst og Vest.

Grunnet begrensninger i volum og økonomiske rammer fra de regionale helseforetakene, ber vi om at nye rekvirenter tar kontakt med laboratoriet før innsendelse av histologi- og/eller cytologiprøver.

For rekvirenter i Helseregion Midt-Norge må prøver sendes til patologiavdelingen ved St.Olavs hospital, som videresender prøver til vårt laboratorium etter behov.

For prøver fra pasienter tilhørende Helseregion Nord, eller personer uten norsk 11-sifret fødselsnummer, må dette avtales særskilt med laboratoriet på forhånd, og pasienten må selv betale for analysene.

Særskilte prøver for HPV-undersøkelse og immunhistokjemiske analyser kan også sendes til Fürst.

Kontaktinformasjon

Vi kan tilby personlig og direkte service til våre rekvirenter for alle spørsmål av praktisk, teknisk og faglig karakter. Laboratoriet har alltid patolog til stede på dagtid for å sikre at rekvirentene kan få nødvendig støtte og veiledning for de diagnoser som stilles, diskutere prøvesvar, oppfølging og behandling av pasienten.

Sentrale bioingeniører tar imot henvendelser relatert til prøver og analyser, og videreformidler om nødvendig til ledig patolog. Hvis ikke henvendelsen kan besvares umiddelbart vil vi raskest mulig ringe tilbake. Normalt vil aktuelle prøver, som en kvalitetskontroll, bli revurdert før man diskuterer aktuelle kasus med rekvirent.

Vår markedsgruppe hjelper våre rekvirenter med å opprette elektronisk svaroverføring (EDI) i samarbeid med journalleverandører. EDI kan tilbys alle kjente journalsystemer i Norge.

Markedsgruppe felles:
Tlf: 22 90 96 69
marked@furst.no

Administrasjon og ledelse:

Håvard Selby Ebbestad
Administrerende Direktør
hsebbestad@furst.no

Erik Svendsen 
Administrasjonsleder Patologi
Tlf: 916 86 800
esvendsen@furst.no

Kontakt

For nye rekvirenter, kontakt:

Markedsavdelingen
Tlf: 2290 9669
E-post: marked@furst.no