Patologi

Vakttelefon patologi: 22 99 65 50

Grunnet begrensninger i volum og økonomiske rammer fra de regionale helseforetakene, ber vi om at nye rekvirenter tar kontakt med laboratoriet før innsendelse av histologi- og/eller cytologiprøver. Fürst Patologi har per 2023 avtale med helseregion Sør-Øst og Vest for histologianalyser og cytologi som ikke tilhører Livmorhalsprogrammet.

Kontaktinformasjon

Vi kan tilby personlig og direkte service til våre rekvirenter for alle spørsmål av praktisk, teknisk og faglig karakter. Laboratoriet har alltid patolog til stede på dagtid for å sikre at rekvirentene kan få nødvendig støtte og veiledning for de diagnoser som stilles, diskutere prøvesvar, oppfølging og behandling av pasienten.

Sentrale bioingeniører tar imot henvendelser relatert til prøver og analyser, og videreformidler om nødvendig til ledig patolog. Hvis ikke henvendelsen kan besvares umiddelbart vil vi raskest mulig ringe tilbake. Normalt vil aktuelle prøver, som en kvalitetskontroll, bli revurdert før man diskuterer aktuelle kasus med rekvirent.

Vår markedsgruppe hjelper våre rekvirenter med elektronisk kommunikasjon, rekvirering og svartjenester.

Markedsgruppe:
Tlf: 22 90 96 69
marked@furst.no

Administrasjon og ledelse:

Håvard Selby Ebbestad
Administrerende Direktør
hsebbestad@furst.no

Erik Svendsen 
Administrasjonsleder Patologi
Tlf: 916 86 800
esvendsen@furst.no

Kontakt

For nye rekvirenter, kontakt:

Markedsavdelingen
Tlf: 2290 9669
E-post: marked@furst.no